Cerca Associacions

Nombre de resultats 120 resultats

 • Associació de Diabètics de Catalunya (ADC)

  Associació de Diabètics de Catalunya (ADC)

  Girona (Girona) · Diabetis

  Objectius

  • Informar a les persones amb diabetis, als seus familiars i al seu entorn social.
  • Formar-los perquè puguin portar la seva vida amb total normalitat completant la informació i la formació facilitades pels professionals sanitaris.
  • Ajudar a les persones que es vegin limitades per la seva diabetis.
  • Defensar les persones de tota discriminació, individual o col·lectiva.
  • Vetllar per potenciar la investigació científica, la qualitat de l'assistència sanitària pública i la sensibilització de tota la societat sobre la problemàtica específica que afecta les persones que conviuen amb la diabetis.
  Més informació
 • Associació MIFAS

  Associació MIFAS

  Girona (Girona) · Discapacitat física

  Objectius

  • Realitzar aquelles tasques que possibiliten un millor coneixement i estudi de la problemàtica laboral, econòmica, social i humana dels minusvàlids físics.
  • Atendre les necessitats i aspiracions dels minusvàlids físics dins de les pròpies possibilitats de l'Associació.
  • Recaptar els ajuts públics i privats necessaris per la consecució dels fins socials.
  • Plantejar davant dels organismes competents les mesures i mitjans necessaris i convenients per la realització de les necessitats de l'Associació.
  • Fomentar i practicar activitat esportiva.
  Més informació
 • Federació Catalana d'Esports de Persones amb Discapacitat Física (FCDEF)

  Federació Catalana d'Esports de Persones amb Discapacitat Física (FCDEF)

  Salt (Girona) · Discapacitat física

  Objectius

  • Promoció de l'esport adaptat per a persones amb disminució física a la província de Girona.
  • Organització de jornades de Lliga Catalana dels diferents esports adaptats de la federació a Girona.
  • Organització de Campionats de Catalunya. Provincials, Opens, etc. a Girona.
  • Manutenció dels esports que ja es duen a terme a Girona i l'obertura de més modalitats d'esports adaptats que té la Federació.
  Més informació
 • Fundació MIFAS

  Fundació MIFAS

  Girona (Girona) · Discapacitat física

  Objectius

  • Prestar serveis de caràcter social i assistencial: Centres ocupacionals, centres de dia, acolliment residencial (Residència assistida; llar residència), rehabilitació, etc.
  • Crear tota mena d'iniciatives i empreses per donar feina estable a les persones amb disminució física.
  • Potenciar i donar suport tècnic per tal de propiciar la màxima integració de les persones amb discapacitat física al món laboral i social.
  Més informació
 • Associació Catalana de les Neurofibromatosis (ACNEFI)

  Associació Catalana de les Neurofibromatosis (ACNEFI)

  Barcelona (Barcelona) · Discapacitat psíquica

  Objectius

  • Donar a conèixer la malaltia.
  • Informar els afectats i familiars.
  • Donar suport i assessorament.
  Més informació
 • Fundació Privada ALTEM

  Fundació Privada ALTEM

  Figueres (Girona) · Discapacitat psíquica

  Objectius

  • L'atenció de les persones amb discapacitat intel·•lectual i/o malaltia mental, amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida.
  Més informació
 • Fundació Privada Ramon Noguera de Girona

  Fundació Privada Ramon Noguera de Girona

  Girona (Girona) · Discapacitat psíquica

  Objectius

  • Gestionar centres, serveis i programes adreçats a persones amb discapacitat intel•·lectual.
  • Gestionar centres, serveis i programes adreçats a infants amb trastorns en el desenvolupament.
  • Gestionar programes de practicants i voluntaris.
  • Gestionar programes d'innovació i recerca.
  Més informació
 • La TUTELA, Fundació Privada Catalana Tutelar de Discapacitats Psíquics

  La TUTELA, Fundació Privada Catalana Tutelar de Discapacitats Psíquics

  Girona (Girona) · Discapacitat psíquica

  Objectius

  • L'exercici de les institucions tutelars: tutela, curatela, administració de béns i defensa judicial.
  • La promoció de la incapacitat legal graduada com a garantia de protecció.
  • L'assessorament integral i especialitzat a les famílies i/o tutors (persones físiques).
  • La promoció i creació de serveis assistencials i de suport per les persones amb discapacitat psíquica i les seves famílies.
  • La col·laboració i participació amb les organitzacions, institucions i organismes públics o privats, a fi d'aconseguir els mitjans i les reformes legislatives més adients per a les necessitats de les persones amb discapacitat psíquica.
  Més informació
 • Associació Catalana de Dislèxia i altres Trastorns Específics d'Aprenentatge

  Associació Catalana de Dislèxia i altres Trastorns Específics d'Aprenentatge

  Barcelona (Barcelona) · Dislèxia

  Objectius

  • Agrupar persones afectades per la dislèxia i/o altres trastorns d'aprenentatge, famílies i tutors de nens i adolescents dislèxics, professionals, entitats i qualsevol persona interessada per aquests trastorns.
  • Informar, formar i sensibilitzar als professionals implicats en el desenvolupament escolar, acadèmic i emocional dels alumnes dislèxics: mestres, professors, tutors, neuròlegs, pediatres, logopedes i psicòlegs, i tota aquella persona vinculada d'alguna manera, a promoure el benestar d'aquestes persones.
  • Obtenir el reconeixement de la condició de dislèxic i per tant que sigui atès adequadament en el seu procés educatiu, formatiu i, posteriorment en l'àmbit laboral.
  • Impulsar i col·laborar en l'estudi i investigació sobre la dislèxia i altres dificultats específiques.
  Més informació
 • Associació per a l'estudi i tractament de les dificultats de l'aprenentatge - Avesedari

  Associació per a l'estudi i tractament de les dificultats de l'aprenentatge - Avesedari

  Sant Just Desvern (Barcelona) · Dislèxia

  Objectius

  • Donar eines als nens i nenes per evitar el fracàs escolar.
  Més informació
 • Associació de familiars Anònims

  Associació de familiars Anònims

  Girona (Girona) · Drogodependència

  Objectius

  • Ajudar les persones que tenen familiars amb problemes d'addicció a les drogues.
  Més informació
 • Associació Tramuntana d'Ajut i Reinserció al Toxicòman (ATART)

  Associació Tramuntana d'Ajut i Reinserció al Toxicòman (ATART)

  Girona (Girona) · Drogodependència

  Objectius

  • El tractament i l'atenció sanitària i la reinserció, segons plans i àmbits d'intervenció de totes les persones amb problemàtiques socials que necessiten especial atenció, donant prioritat a les derivades de les addiccions i de la salut mental, així com les que generen especial marginació i falta d'adaptació social.
  • Formació, promoció, creació, assessorament i titularitat de tota classe de programes i obtenció de mitjans i recursos per serveis sanitaris, socials i sociosanitaris.
  • Investigació, prevenció i docència.
  • La col·laboració amb altres entitats, tant públiques com privades, per aconseguir els objectius abans enumerats. Sociosanitaris.
  Més informació
 • Federació Catalana de Drogodependències

  Federació Catalana de Drogodependències

  Barcelona (Barcelona) · Drogodependència

  Objectius

  • Facilitar un espai d'intercanvi i suport a les entitats que treballen en l'àmbit de les drogodependències.
  • Representar les entitats de forma col·lectiva davant la societat i les administracions.
  • Promoure solucions i alternatives a les problemàtiques que generen les drogodependències en els individus i en la mateixa societat.
  • Compartir objectius entre les entitats.
  • Influir en les polítiques públiques perquè beneficiïn a les persones consumidores i/o addictes, les seves famílies i la societat en general.
  Més informació
 • Narcòtics Anònims

  Narcòtics Anònims

  Girona (Girona) · Drogodependència

  Objectius

  • Ajudar persones amb problemes d'addicció a les drogues.
  Més informació
 • Asociación Amigos del Epilèptico (AAEB)

  Asociación Amigos del Epilèptico (AAEB)

  Badalona (Barcelona) · Epilèpsia

  Objectius

  • Ajudar les persones que pateixen epilèpsia.
  • Informar i sensibilitzar la societat.
  • Conscienciar les persones afectades.
  • Promocionar la integració i la relació de l'afectat amb la societat.
  • Vetllar pels seus drets, que queden reflectits en la declaració Universal dels Drets Humans.
  Més informació