Cerca Associacions

Nombre de resultats 120 resultats

 • Associació Malalts de Ronyó (ADER)

  Associació Malalts de Ronyó (ADER)

  Barcelona (Barcelona) · Malalties Renals

  Objectius

  • Assistència als malalts renals en els aspectes mèdics, socials, psicològics i laborals per aconseguir que s'integrin en la societat.
  • Col·laboració amb totes les entitats públiques i privades relacionades amb la malaltia.
  • Foment de la donació d'òrgans mitjançant la sensibilització de l'opinió pública.
  Més informació
 • Associació Asmatològica Catalana

  Associació Asmatològica Catalana

  Barcelona (Barcelona) · Malalties Respiratòries

  Objectius

  • Lluita contra l'asma
  • Informació i divulgació de la malaltia
  • Ajuda a malalts i familiars
  Més informació
 • Associació Catalana de Pacients amb Malaltia Respiratòria Avançada i Trasplantament

  Associació Catalana de Pacients amb Malaltia Respiratòria Avançada i Trasplantament

  Blanes (Girona) · Malalties Respiratòries

  Objectius

  • Fomentar les donacions d'òrgans.
  • Millorar la qualitat de vida dels pacients trasplantats.
  • Treballar per a l'adequada atenció sociosanitària del col·lectiu.
  • Donar suport especial i moral als malalts i les seves famílies.
  • Acompanyar, informar i donar suport psicològic i administratiu al malalt i familiars.
  Més informació
 • Lliga Reumatològica Catalana

  Lliga Reumatològica Catalana

  Barcelona (Barcelona) · Malalties Reumàtiques

  Objectius

  • Oferir suport psicològic i social a les persones amb malalties reumàtiques, tot promovent la seva autonomia i a partir del seu diagnòstic mèdic.
  • Informar de manera clara sobre els aspectes directament derivats de les pròpies malalties (legislació, tractaments existents i provisionals, rehabilitació...), d'altres associats a aquestes patologies (sol·licitud i tramitació de documents, assessorament laboral...) o dels derivats de determinades situacions psico-socials (ajuts i recursos socials...).
  • Assessorar i donar suport a la família i a l'entorn més proper de l'afectat/da, entenent que els símptomes i l'evolució d'aquestes patologies incideixen en el desenvolupament de la vida diària de la persona que les pateix i, per tant, en el seu context més immediat.
  • Incidir davant les administracions públiques i institucions privades en la cerca de solucions dirigides a millorar la qualitat assistencial i avançar en la recerca i la investigació de nous tractaments.
  • Col·laborar en la investigació amb diferents professionals de diversos àmbits i amb la recerca d'intervencions que millorin la qualitat de vida dels pacients.
  Més informació
 • AMICAT (Associació Miastènia Catalunya)

  AMICAT (Associació Miastènia Catalunya)

  Tarragona (Tarragona) · Miastènia

  Objectius

  • Respondre a les necessitats dels pacients.
  • Difondre el coneixement de la Miastènia a Catalunya.
  • Ajudar al malalt a controlar la malaltia.
  • Orientar, informar i assessorar al malalt i al seu entorn.
  • Establir comunicació entre els associats.
  Més informació
 • Associació Espanyola de Narcolèpsia (AEN)

  Associació Espanyola de Narcolèpsia (AEN)

  Madrid (Madrid) · Narcolèpsia

  Objectius

  • Promoure i difondre el coneixement de la narcolèpsia.
  • Defensar els drets dels pacients amb narcolèpsia amb l'accés a les cures i prestacions socials en tot el territori nacional.
  • Fomentar i donar suport a les iniciatives que impulsin la investigació d'aquesta malaltia.
  • Crear grups d'ajuda mútua, i teràpies de grup.
  Més informació
 • Associació Espanyola Contra la Osteoporosis (AECOS)

  Associació Espanyola Contra la Osteoporosis (AECOS)

  Barcelona (Barcelona) · Osteoporosi

  Objectius

  • Donar a conèixer la malaltia per una major comprensió en la societat.
  • Ajudar al malalt mèdicament i psicològicament.
  • Donar informació sobre els aspectes de la malaltia.
  • Influir en l'opinió pública i l'administració sobre els riscs a llarg termini de la malaltia.
  Més informació
 • Associació Catalana per al Parkinson

  Associació Catalana per al Parkinson

  Barcelona (Barcelona) · Parkinson

  Objectius

  • Atendre i orientar les persones afectades per la malaltia de Parkinson i els seus familiars i/o cuidadors.
  • Promoure i facilitar una atenció integral, interdisciplinària i especialitzada a la malaltia de Parkinson als afectats i als seus familiars i/o comunicadors.
  • Proporcionar informació relacionada amb la malaltia de Parkinson.
  • Facilitar, promoure i millorar la qualitat de vida de les persones afectades per la malaltia de Parkinson i dels seus familiars.
  • Oferir suport psicosocial als afectats de la malaltia i als seus familiars i/o cuidadors.
  • Promoure que els serveis públics, sanitaris i socials, atenguin adequadament els interessos dels afectats de la malaltia.
  • Lluitar per la creació de centres d'assistència dirigits a persones afectades per la malaltia de Parkinson.
  • Promoure la investigació sobre la malaltia de Parkinson.
  • Orientar als socis en qüestions legals, econòmiques, socials, psicològiques i mèdiques, ja sigui mitjançant serveis propis com utilitzant a tercers.
  • Controlar i oferir una correcta informació sobre la malaltia davant els mitjans de comunicació, les administracions i els particulars.
  Més informació
 • Parkinson Terres de l'Ebre

  Parkinson Terres de l'Ebre

  Tortosa (Tarragona) · Parkinson

  Objectius

  • Assessorar els malalts de Parkinson i els seus familiars i cuidadors.
  • Millorar l’assistència als malalts de Parkinson per mantenir una qualitat de vida digna en tot el que sigui possible, procurant alhora que els Serveis Sanitaris, de Benestar Social i Família i altres poders públics siguin operatius a favor dels mateixos malalts i llurs familiars.
  • Oferir assistència multidisciplinària als malalts i als seus familiars i/o cuidadors mitjançant els següents professionals: Treballadora Social, Psicòloga, Logopeda, Fisioterapeuta i Terapeuta Ocupacional.
  • Informar les administracions, mitjans de comunicació i societat en general, de tot allò que faci referència al coneixement de la malaltia per sensibilitzar-los i poder-ne obtenir l’assistència integral adequada a cada cas.
  • Estimular la investigació en relació a la malaltia de Parkinson, amb tota la problemàtica que genera.
  • Mantenir els contactes oportuns amb Administracions, Entitats i Associacions relacionades amb la malaltia, en qualsevol àmbit territorial.
  • Promoure la creació de serveis, fundacions, centres, entitats i altres organitzacions en favor dels malalts de Parkinson i dels seus familiars i/o cuidadors.
  Més informació
 • Acció Psoriasi

  Acció Psoriasi

  Barcelona (Barcelona) · Psoriasi

  Objectius

  • Facilitar informació.
  • Donar suport als afectats per millorar la seva qualitat de vida.
  • Millorar la qualitat de vida dels afectats en els aspectes dermatològic, social i psicològic.
  • Donar suport a la integració social dels afectats, combatent la ignorància, els prejudicis i la discriminació.
  Més informació
 • Associació d'afectats de Retinosi Pigmentària de Catalunya

  Associació d'afectats de Retinosi Pigmentària de Catalunya

  Barcelona (Barcelona) · Retinosi Pigmentària

  Objectius

  • Promoure la recerca de la malaltia.
  Més informació
 • Associació Salut i Família

  Associació Salut i Família

  Barcelona (Barcelona) · Salut Reproductiva

  Objectius

  • Les necessitats bàsiques de salut.
  • L'atenció de planificació familiar i la interrupció voluntària de l'embaràs.
  • L'orientació jurídica i psicosocial en l'àmbit de la vida familiar.
  • El suport a les relacions interculturals.
  • Els programes i serveis desenvolupats per l'Associació Salut i Família s'adrecen principalment a garantir l'equitat d'accés als béns públics, com ara la salut, l'educació, l'habitatge i la justícia, de les famílies i persones que es troben en situació vulnerable o en risc d'exclusió social.
  Més informació
 • Associació Antisida de Lleida

  Associació Antisida de Lleida

  Lleida (Lleida) · SIDA

  Objectius

  • Fomentar la informació, la prevenció, el recolzament al malalt/a, la defensa de la imatge i de la dignitat com a persona dels portadors/es del VIH i dels malalts/es de la sida.
  • Promoure la realització d’activitats i programes relacionades amb les finalitats d’aquesta associació en l’àmbit de la cooperació internacional i per al desenvolupament.
  • Promoure programes de prevenció, de sensibilització i conscienciació dirigits a la societat i en especial a col·lectius com dones, adolescents, treballadors/es sexuals i població immigrada.
  • Promoure l’intercanvi, la reflexió, la investigació i el treball conjunt com la col·laboració amb altres entitats amb els mateixos interessos.
  • Promoure la posada en funcionament de recursos per donar cobertura a les necessitats socials de les persones infectades pel VIH/sida que no estiguin resoltes pel sistema d’atenció sanitària i social.
  Més informació
 • Associació Comunitària Anti Sida de Girona (ACAS)

  Associació Comunitària Anti Sida de Girona (ACAS)

  Girona (Girona) · SIDA

  Objectius

  • Esdevenir àmbit de trobada i punt de referència de persones sensibilitzades i afectades per la problemàtica del VIH/sida les quals, en comptar amb la proximitat física d'una estructura funcional, capaç d'aglutinar i potenciar la seva tasca com a voluntaris, s'animin per unir i coordinar esforços.
  • Aproximar un major nombre d'usuaris potencials els serveis gratuïts i confidencials d'ACAS, adreçats a persones que viuen amb VIH/sida.
  • Dinamitzar, en l'entorn geogràfic i comunitari concret de cada secció d'ACAS, actuacions de prevenció de VIH/Sida, d'atenció a les persones més directament afectades per aquesta infecció i de sensibilització social per eradicar qualsevol mena d'estigmatització o discriminació, procurant la implicació de les institucions i administracions pertinents.
  • Aproximar un major nombre d'usuaris potencials els serveis gratuïts i confidencials d'ACAS, adreçats a persones que viuen amb VIH/Sida.
  • Dinamitzar, en l'entorn geogràfic i comunitari concret de cada secció d'ACAS, actuacions de prevenció de VIH/Sida, d'atenció a les persones més directament afectades per aquesta infecció i de sensibilització social per eliminar qualsevol mena d'estigmatització o discriminació, procurant la implicació de les institucions i administracions pertinents.
  Més informació
 • Fundació Lluita contra la SIDA

  Fundació Lluita contra la SIDA

  Badalona (Barcelona) · SIDA

  Objectius

  • Oferir la millor assistència sanitària i humana a les persones afectades pel VIH.
  • Desenvolupar una recerca independent i competitiva en el camp de la infecció pel VIH.
  • Traslladar el coneixement adquirit a la societat i als professionals.
  Més informació