Cerca una associació

Nombre de resultats 122 resultats

 • Associació Síndrome Asperger a Girona

  Associació Síndrome Asperger a Girona

  Girona (Girona) · Autisme

  Objectius

  • Ser un punt de trobada per les famílies i els afectats amb la Síndrome d'Asperger, on trobin suport i assessorament tècnic, legal, sanitari i assistencial.
  • Promoure el bé comú de les persones amb Síndrome d'Asperger, socis o fills d'associats, mitjançant activitats assistencials, educatives, lúdiques, culturals i esportives.
  • Facilitar informació, assessorament sobre els aspectes que afecten la Síndrome d'Asperger, i formació als familiars, pares, germans i persones interessades.
  • Fer difusió de les necessitats i mancances dels afectats de la Síndrome d'Asperger i els seus familiars, així com defensar els seus interessos davant tota classe d'organismes, persones físiques o jurídiques, entitats públiques o privades, de qualsevol classe o naturalesa, tant nacionals com internacionals.
  • Promoure, crear, organitzar o patrocinar centres de diagnosi i/o avaluació, unitats de tractament i atenció especialitzada, investigació i experimentació, centres de teràpia, de pedagogia especial, residències, unitats de capacitació per al treball, tallers protegits, unitats hospitalàries, serveis mèdics, amb la conformitat dels plans d'actuació aprovats a l'Assemblea General, i que les activitats que ho requereixin siguin desenvolupades per a personal amb titulació adient.
  Més informació
 • Associació Vèncer Autisme i TGD

  Associació Vèncer Autisme i TGD

  Barcelona (Barcelona) · Autisme

  Objectius

  • Fomentar i recolzar la Recerca.
  • Promoure els tractaments biomèdics basats en el protocol D.A.N (Defeat Autism Now).
  • Millorar la qualitat de vida dels pacients amb autisme.
  • Sensibilitzar a la societat sobre la situació de les persones que pateixen aquesta malaltia i dels seus familiars.
  • Impulsar la creació i desenvolupament de serveis destinats als malalts amb autisme.
  Més informació
 • Federació Autisme Catalunya

  Federació Autisme Catalunya

  La Garriga (Balears (Illes)) · Autisme

  Objectius

  • Servir de nexe d’unió entre les diferents associacions membres.
  • Tractar que cadascuna de les associacions membres serveixi al màxim les finalitats previstes en els seus estatuts.
  • Coordinar quantes accions i iniciatives siguin precises per a l’obtenció de recursos en l'àmbit local, comarcal, de la Comunitat Autònoma, d’Estat, de les Comunitats Europees i d’altres Organismes i Federacions Estatals o Internacionals que redundin en benefici de les Associacions membres.
  • Ser portaveu de les Associacions de pares protectores de persones amb autisme de Catalunya.
  • Despertar la consciència pública sobre l’autisme.
  • Fomentar els estudis referents al tractament de l’autisme.
  Més informació
 • Fundació Autisme Mas Casadevall

  Fundació Autisme Mas Casadevall

  Serinya (Girona) · Autisme

  Objectius

  • Donar resposta a les variades necessitats dels usuaris amb la finalitat de millorar la seva qualitat de vida.
  • Oferir espais de vida i treball que potenciïn unes estructures ocupacionals de funcionament.
  • Mantenir una estructura estable de funcionament, tenir en compte les necessitats i capacitats de la persona, i potenciar el desenvolupament global de la persona.
  • Afavorir la integració social potenciant l'ajustament personal, l'ocupació i l'ajustament social.
  Més informació
 • Fundació Congost

  Fundació Congost

  La Garriga (Balears (Illes)) · Autisme

  Objectius

  • Té com a objectius promoure, vetllar i ajudar les entitats sense ànim de lucre dedicades al tractament i atenció de les persones amb TEA, fomentar i desenvolupar projectes d'investigació científica, de formació i divulgació, així com l'estudi de tècniques i mètodes de treball per a la seva aplicació en l'educació, l'assistència i la integració social d'aquestes persones.
  Més informació
 • AFANOC – Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya

  AFANOC – Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya

  Barcelona (Barcelona) · Càncer

  Objectius

  • Treballar perquè el desenvolupament afectiu i educatiu dels nens i nenes amb càncer i les seves famílies sigui el més adequat a les seves especials circumstàncies i en general qualsevol actuació tendent a millorar la seva qualitat de vida.
  • Contribuir al millorament de l'estat dels nens i nenes amb càncer i dels seus familiars, tant mèdic, com psicològic, assistencial, etc.
  • Col·laborar al millor coneixement d'aquestes malalties i els seus tractaments.

   

  Més informació
 • Associació Catalana de Dones amb Càncer de Mama (GRUP AGATA)

  Associació Catalana de Dones amb Càncer de Mama (GRUP AGATA)

  Barcelona (Barcelona) · Càncer

  Objectius

  • Suport
  • Informació
  • Rehabilitació
  Més informació
 • Catalunya Contra el Càncer de Girona (AECC)

  Catalunya Contra el Càncer de Girona (AECC)

  Girona (Girona) · Càncer

  Objectius

  • Informar i conscienciar: A la població sobre la malaltia, així com les mesures per a prevenir-la. Aquesta acció es concreta en campanyes de prevenció, xerrades informatives, etc.
  • Donar suport i acompanyar: A totes les persones i famílies afectades pel càncer. Aquesta tasca es concreta en suport psicològic, suport del voluntariat i acompanyament general de les famílies.
  • Investigar i recolzar: La investigació que ens ajudi a avançar en la curació del càncer i la millora de qualitat de vida dels afectats. L'entitat atorga un 18% dels seus ingressos a finançar projectes d'investigació oncològics. També compta amb l'Observatori del Càncer (Fundació científica) que realitza nombrosos estudis socials directament lligats amb l'oncologia.
  Més informació
 • Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia

  Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia

  Barcelona (Barcelona) · Càncer

  Objectius

  • Millorar la qualitat de vida dels nens i joves malalts de càncer, adequant l'entorn hospitalari a les seves necessitats, portant a terme millores en espais i equipaments hospitalaris, organitzant activitats dirigides a motivar, estimular i crear noves il·lusions en els nens, i facilitant espais de joc i entreteniment.

  • Oferir suport psicosocial a les famílies de nens i joves en tractament oncològic, amb ajudes econòmiques, socials  i d'acompanyament global al nen, al jove i la seva família, així com allotjament en pisos d'acollida per a famílies desplaçades que ho necessitin.

  • Sensibilitzar la societat sobre les problemàtiques associades a la malaltia oncològica en els nens, adolescents i joves.

  • Potenciar la investigació i la formació al camp de l'Oncologia i l’Hematologia Pediàtrica.

  Més informació
 • Fundació Privada Oncolliga Girona

  Fundació Privada Oncolliga Girona

  Girona (Girona) · Càncer

  Objectius

  • Ajudar els malalts de càncer i les seves famílies.
  • Millorar la qualitat de vida dels malalts oncològics.
  • Informar i sensibilitzar la població sobre diversos aspectes relacionats amb la malaltia.
  • Oferir amb total independència un tracte humà, pròxim i ràpid en les nostres actuacions.
  Més informació
 • Fundació Roses Contra el Càncer

  Fundació Roses Contra el Càncer

  Roses (Girona) · Càncer

  Objectius

  • Donar suport psicosocial als malalts de càncer de la població de Roses i voltants, així com als familiars d’aquests.
  • Conscienciar i sensibilitzar als habitants de Roses sobre les conseqüències d’aquesta malaltia mitjançant l’organització de diferents actes socials.
  • Despertar l’esperit solidari dels habitants de Roses respecte a aquesta malaltia, o bé com a voluntaris o bé com a col·laboradors.
  Més informació
 • Associació Catalana d'Afectats de Cistitis Intersticial (ACACI)

  Associació Catalana d'Afectats de Cistitis Intersticial (ACACI)

  Hospitalet De Llobregat,l' (Barcelona) · Cistitis Intersticial

  Objectius

  • Difondre la malaltia a través de tríptics, cartells i mitjans de comunicació.
  • Aconseguir que tots els afectats d'aquesta malaltia la coneguin i puguin associar-se i parlar amb persones amb la mateixa patologia.
  • Treballar perquè les institucions es conscienciïn de la importància de crear centres de referència amb professionals especialitzats.
  Més informació
 • Associació Catalana de la Malaltia De Huntington (ACMAH)

  Associació Catalana de la Malaltia De Huntington (ACMAH)

  Barcelona (Barcelona) · Corea de Huntington

  Objectius

  • Millorar la qualitat de vida dels malalts de Huntington i els seus cuidadors i perllongar la seva autonomia i independència.
  Més informació
 • Associació d'Afectats per cremades, familiars i amics (KREAMICS)

  Associació d'Afectats per cremades, familiars i amics (KREAMICS)

  Barcelona (Barcelona) · Cremats

  Objectius

  • Ajudar mútuament en aspectes no sanitaris, entre afectats, els seus familiars i amics.
  • Ajudar a la reinserció dels afectats a la vida ordinària.
  • Ensenyar la prevenció dels accidents.
  • Trobar referents a noves tecnologies pel tractament de cremades.
  • Intercanviar informació entre els afectats.
  • Vetllar per assolir una millora en la qualitat de vida.
  Més informació
 • Vida Projecte Social

  Vida Projecte Social

  Lloret De Mar (Girona) · Cuidadors Pal.liatius i Dol

  Objectius

  • Apropar les eines del benestar personal (físic, psicològic, emocional-relacional, cognitiu i l’existencial)la població en general.
  • Assessorar i oferir atenció psicològica a persones en situació de patiment que es troben en contextos socials desfavorits.
  • Acompanyar i donar suport emocional a persones en risc d’exclusió social.
  • Promoure la recerca en l'àmbit del desenvolupament bio-psico-social de l'ésser humà.
  • Realitzar activitats de formació de caràcter puntual i/o permanent, relatives al benestar personal i la qualitat de vida; adreçades a col·lectius professionals sanitaris, a professionals de l’ensenyament públic i privat, a professorat no universitari, al funcionariat i l’administració pública, a professionals salutogènics, professionals de la relació d’ajuda i al públic en general.
  • Promoure l'ampliació i  la difusió de les ciències i les tècniques relacionades amb la salut.
  Més informació