Cerca una associació

Nombre de resultats 126 resultats

 • Vida Projecte Social

  Vida Projecte Social

  Lloret De Mar (Girona) · Cuidadors Pal.liatius i Dol

  Objectius

  • Apropar les eines del benestar personal (físic, psicològic, emocional-relacional, cognitiu i l’existencial)la població en general.
  • Assessorar i oferir atenció psicològica a persones en situació de patiment que es troben en contextos socials desfavorits.
  • Acompanyar i donar suport emocional a persones en risc d’exclusió social.
  • Promoure la recerca en l'àmbit del desenvolupament bio-psico-social de l'ésser humà.
  • Realitzar activitats de formació de caràcter puntual i/o permanent, relatives al benestar personal i la qualitat de vida; adreçades a col·lectius professionals sanitaris, a professionals de l’ensenyament públic i privat, a professorat no universitari, al funcionariat i l’administració pública, a professionals salutogènics, professionals de la relació d’ajuda i al públic en general.
  • Promoure l'ampliació i  la difusió de les ciències i les tècniques relacionades amb la salut.
  Més informació
 • ARANS, (Associació Reeducació Auditiva Nens/es Sords/es), CENTRE DE REEDUCACIÓ AUDITIVA I LOGOPÈDICA

  ARANS, (Associació Reeducació Auditiva Nens/es Sords/es), CENTRE DE REEDUCACIÓ AUDITIVA I LOGOPÈDICA

  Manresa (Barcelona) · Dèficits Auditius

  Objectius

  • Despertar la consciència pública sobre el problema dels deficients auditius, en els aspectes familiars i socials.
  • Promoure i difondre les modernes tècniques de reeducació auditiva i logopèdica, de persones amb dificultats d’audició i/o llenguatge.
  • Realitzar campanyes a favor de la dignificació social del deficient auditiu utilitzant tots els mitjans possibles de divulgació.
  • Assessorar, orientar i ajudar convenientment totes aquelles famílies que es troben involucrades en el problema.
  • Atendre la iniciació i la formació del sord i procurar la seva incorporació al món del treball, per això es demana la col·laboració d’estaments, entitats i empreses, tant públiques com privades, que puguin oferir un lloc de treball adequat.
  • Establir relacions amb associacions anàlogues que hi ha al nostre país i/o a l’estranger, les finalitats de les quals siguin com les del nostre centre.
  Més informació
 • Associació Gironina de Sords (AGS)

  Associació Gironina de Sords (AGS)

  Girona (Girona) · Dèficits Auditius

  Objectius

  • Promoure activitats culturals i lúdiques per facilitar la trobada i intercanvi entre les persones sordes i oients. Lluitar per la supressió de les barreres de comunicació.
  • Conscienciar les entitats públiques i privades de la necessitat de l'ús d'intèrprets per aconseguir la igualtat de les persones sordes a l'accés a la informació.
  • Millorar la qualitat de vida de les persones sordes amb la utilització d'intèrprets de llengua de signes.
  • Treballar per la integració social i inserció laboral de les persones sordes.
  Més informació
 • Associació de Diabètics de Catalunya (ADC)

  Associació de Diabètics de Catalunya (ADC)

  Girona (Girona) · Diabetis

  Objectius

  • Informar a les persones amb diabetis, als seus familiars i al seu entorn social.
  • Formar-los perquè puguin portar la seva vida amb total normalitat completant la informació i la formació facilitades pels professionals sanitaris.
  • Ajudar a les persones que es vegin limitades per la seva diabetis.
  • Defensar les persones de tota discriminació, individual o col·lectiva.
  • Vetllar per potenciar la investigació científica, la qualitat de l'assistència sanitària pública i la sensibilització de tota la societat sobre la problemàtica específica que afecta les persones que conviuen amb la diabetis.
  Més informació
 • Associació MIFAS

  Associació MIFAS

  Girona (Girona) · Discapacitat física

  Objectius

  • Realitzar aquelles tasques que possibiliten un millor coneixement i estudi de la problemàtica laboral, econòmica, social i humana dels minusvàlids físics.
  • Atendre les necessitats i aspiracions dels minusvàlids físics dins de les pròpies possibilitats de l'Associació.
  • Recaptar els ajuts públics i privats necessaris per la consecució dels fins socials.
  • Plantejar davant dels organismes competents les mesures i mitjans necessaris i convenients per la realització de les necessitats de l'Associació.
  • Fomentar i practicar activitat esportiva.
  Més informació
 • Federació Catalana d'Esports de Persones amb Discapacitat Física (FCDEF)

  Federació Catalana d'Esports de Persones amb Discapacitat Física (FCDEF)

  Salt (Girona) · Discapacitat física

  Objectius

  • Promoció de l'esport adaptat per a persones amb disminució física a la província de Girona.
  • Organització de jornades de Lliga Catalana dels diferents esports adaptats de la federació a Girona.
  • Organització de Campionats de Catalunya. Provincials, Opens, etc. a Girona.
  • Manutenció dels esports que ja es duen a terme a Girona i l'obertura de més modalitats d'esports adaptats que té la Federació.
  Més informació
 • Fundació MIFAS

  Fundació MIFAS

  Girona (Girona) · Discapacitat física

  Objectius

  • Prestar serveis de caràcter social i assistencial: Centres ocupacionals, centres de dia, acolliment residencial (Residència assistida; llar residència), rehabilitació, etc.
  • Crear tota mena d'iniciatives i empreses per donar feina estable a les persones amb disminució física.
  • Potenciar i donar suport tècnic per tal de propiciar la màxima integració de les persones amb discapacitat física al món laboral i social.
  Més informació
 • Associació Catalana de les Neurofibromatosis (ACNEFI)

  Associació Catalana de les Neurofibromatosis (ACNEFI)

  Barcelona (Barcelona) · Discapacitat psíquica

  Objectius

  • Donar a conèixer la malaltia.
  • Informar els afectats i familiars.
  • Donar suport i assessorament.
  Més informació
 • Fundació Privada ALTEM

  Fundació Privada ALTEM

  Figueres (Girona) · Discapacitat psíquica

  Objectius

  • L'atenció de les persones amb discapacitat intel·•lectual i/o malaltia mental, amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida.
  Més informació
 • Fundació Privada Ramon Noguera de Girona

  Fundació Privada Ramon Noguera de Girona

  Girona (Girona) · Discapacitat psíquica

  Objectius

  • Gestionar centres, serveis i programes adreçats a persones amb discapacitat intel•·lectual.
  • Gestionar centres, serveis i programes adreçats a infants amb trastorns en el desenvolupament.
  • Gestionar programes de practicants i voluntaris.
  • Gestionar programes d'innovació i recerca.
  Més informació
 • La TUTELA, Fundació Privada Catalana Tutelar de Discapacitats Psíquics

  La TUTELA, Fundació Privada Catalana Tutelar de Discapacitats Psíquics

  Girona (Girona) · Discapacitat psíquica

  Objectius

  • L'exercici de les institucions tutelars: tutela, curatela, administració de béns i defensa judicial.
  • La promoció de la incapacitat legal graduada com a garantia de protecció.
  • L'assessorament integral i especialitzat a les famílies i/o tutors (persones físiques).
  • La promoció i creació de serveis assistencials i de suport per les persones amb discapacitat psíquica i les seves famílies.
  • La col·laboració i participació amb les organitzacions, institucions i organismes públics o privats, a fi d'aconseguir els mitjans i les reformes legislatives més adients per a les necessitats de les persones amb discapacitat psíquica.
  Més informació
 • Associació Catalana de Dislèxia i altres Trastorns Específics d'Aprenentatge

  Associació Catalana de Dislèxia i altres Trastorns Específics d'Aprenentatge

  Barcelona (Barcelona) · Dislèxia

  Objectius

  • Agrupar persones afectades per la dislèxia i/o altres trastorns d'aprenentatge, famílies i tutors de nens i adolescents dislèxics, professionals, entitats i qualsevol persona interessada per aquests trastorns.
  • Informar, formar i sensibilitzar als professionals implicats en el desenvolupament escolar, acadèmic i emocional dels alumnes dislèxics: mestres, professors, tutors, neuròlegs, pediatres, logopedes i psicòlegs, i tota aquella persona vinculada d'alguna manera, a promoure el benestar d'aquestes persones.
  • Obtenir el reconeixement de la condició de dislèxic i per tant que sigui atès adequadament en el seu procés educatiu, formatiu i, posteriorment en l'àmbit laboral.
  • Impulsar i col·laborar en l'estudi i investigació sobre la dislèxia i altres dificultats específiques.
  Més informació
 • Associació per a l'estudi i tractament de les dificultats de l'aprenentatge - Avesedari

  Associació per a l'estudi i tractament de les dificultats de l'aprenentatge - Avesedari

  Sant Just Desvern (Barcelona) · Dislèxia

  Objectius

  • Donar eines als nens i nenes per evitar el fracàs escolar.
  Més informació
 • Associació de Lluita Contra la Distonia a Catalunya (ALDEC)

  Associació de Lluita Contra la Distonia a Catalunya (ALDEC)

  Barcelona (Barcelona) · Distonia

  Objectius

  • Donar a conèixer a la societat en general la distonia (malaltia neurològica que produeix discapacitat).
  • Fomentar la investigació i els tractaments de la distonia.
  • Informar els metges de família i els neuròlegs, per fer un diagnòstic ràpid de la malaltia.
  • Assistir a congressos de societats mèdiques públiques i privades.
  • Organitzar conferències sobre la distonia.
  • Ser membres de diferents federacions en l'àmbit estatal i europeu.
  Més informació
 • Associació de familiars Anònims

  Associació de familiars Anònims

  Girona (Girona) · Drogodependència

  Objectius

  • Ajudar les persones que tenen familiars amb problemes d'addicció a les drogues.
  Més informació