Cerca una associació

Nombre de resultats 126 resultats

 • Acció Psoriasi

  Acció Psoriasi

  Barcelona (Barcelona) · Psoriasi

  Objectius

  • Facilitar informació.
  • Donar suport als afectats per millorar la seva qualitat de vida.
  • Millorar la qualitat de vida dels afectats en els aspectes dermatològic, social i psicològic.
  • Donar suport a la integració social dels afectats, combatent la ignorància, els prejudicis i la discriminació.
  Més informació
 • Associació d'afectats de Retinosi Pigmentària de Catalunya

  Associació d'afectats de Retinosi Pigmentària de Catalunya

  Barcelona (Barcelona) · Retinosi Pigmentària

  Objectius

  • Promoure la recerca de la malaltia.
  Més informació
 • Associació Salut i Família

  Associació Salut i Família

  Barcelona (Barcelona) · Salut Reproductiva

  Objectius

  • Les necessitats bàsiques de salut.
  • L'atenció de planificació familiar i la interrupció voluntària de l'embaràs.
  • L'orientació jurídica i psicosocial en l'àmbit de la vida familiar.
  • El suport a les relacions interculturals.
  • Els programes i serveis desenvolupats per l'Associació Salut i Família s'adrecen principalment a garantir l'equitat d'accés als béns públics, com ara la salut, l'educació, l'habitatge i la justícia, de les famílies i persones que es troben en situació vulnerable o en risc d'exclusió social.
  Més informació
 • Associació Antisida de Lleida

  Associació Antisida de Lleida

  Lleida (Lleida) · SIDA

  Objectius

  • Fomentar la informació, la prevenció, el recolzament al malalt/a, la defensa de la imatge i de la dignitat com a persona dels portadors/es del VIH i dels malalts/es de la sida.
  • Promoure la realització d’activitats i programes relacionades amb les finalitats d’aquesta associació en l’àmbit de la cooperació internacional i per al desenvolupament.
  • Promoure programes de prevenció, de sensibilització i conscienciació dirigits a la societat i en especial a col·lectius com dones, adolescents, treballadors/es sexuals i població immigrada.
  • Promoure l’intercanvi, la reflexió, la investigació i el treball conjunt com la col·laboració amb altres entitats amb els mateixos interessos.
  • Promoure la posada en funcionament de recursos per donar cobertura a les necessitats socials de les persones infectades pel VIH/sida que no estiguin resoltes pel sistema d’atenció sanitària i social.
  Més informació
 • Associació Comunitària Anti Sida de Girona (ACAS)

  Associació Comunitària Anti Sida de Girona (ACAS)

  Girona (Girona) · SIDA

  Objectius

  • Esdevenir àmbit de trobada i punt de referència de persones sensibilitzades i afectades per la problemàtica del VIH/sida les quals, en comptar amb la proximitat física d'una estructura funcional, capaç d'aglutinar i potenciar la seva tasca com a voluntaris, s'animin per unir i coordinar esforços.
  • Aproximar un major nombre d'usuaris potencials els serveis gratuïts i confidencials d'ACAS, adreçats a persones que viuen amb VIH/sida.
  • Dinamitzar, en l'entorn geogràfic i comunitari concret de cada secció d'ACAS, actuacions de prevenció de VIH/Sida, d'atenció a les persones més directament afectades per aquesta infecció i de sensibilització social per eradicar qualsevol mena d'estigmatització o discriminació, procurant la implicació de les institucions i administracions pertinents.
  • Aproximar un major nombre d'usuaris potencials els serveis gratuïts i confidencials d'ACAS, adreçats a persones que viuen amb VIH/Sida.
  • Dinamitzar, en l'entorn geogràfic i comunitari concret de cada secció d'ACAS, actuacions de prevenció de VIH/Sida, d'atenció a les persones més directament afectades per aquesta infecció i de sensibilització social per eliminar qualsevol mena d'estigmatització o discriminació, procurant la implicació de les institucions i administracions pertinents.
  Més informació
 • Fundació Lluita contra la SIDA

  Fundació Lluita contra la SIDA

  Badalona (Barcelona) · SIDA

  Objectius

  • Oferir la millor assistència sanitària i humana a les persones afectades pel VIH.
  • Desenvolupar una recerca independent i competitiva en el camp de la infecció pel VIH.
  • Traslladar el coneixement adquirit a la societat i als professionals.
  Més informació
 • Fundació Lucia per a la SIDA pediàtrica (FLUSIP)

  Fundació Lucia per a la SIDA pediàtrica (FLUSIP)

  Barcelona (Barcelona) · SIDA

  Objectius

  • Millorar la qualitat de vida dels infants joves i famílies que viuen amb VIH/sida.
  • Oferir divulgació científica per la prevenció i lluita contra el VIH/sida i evitar noves infeccions.
  • Oferir divulgació científica sobre el tractament del VIH/ sida en general i en particular a les edats pediàtriques.
  • Lluitar contra l'estigma de les persones que viuen amb VIH i en particular la defensa dels drets de la infància i joventut.
  • Oferir suport de voluntariat.
  Més informació
 • STOP Sida

  STOP Sida

  Barcelona (Barcelona) · SIDA

  Objectius

  • Prevenir l'expansió del VIH/Sida en el col·lectiu homosexual i en la societat en general mitjançant el treball actiu i directe realitzat pels mateixos interessats (LGTB i treballadors/es sexuals).
  • Oferir serveis a les persones afectades pel VIH/Sida.
  • Promoure la solidaritat dins del col·lectiu LGTB i la societat en general cap als afectats/des pel VIH/Sida i evitar qualsevol tipus de discriminació.
  Més informació
 • Associació Nacional Síndrome d'Apert (ANSA)

  Associació Nacional Síndrome d'Apert (ANSA)

  Madrid (Madrid) · Síndrome de Apert

  Objectius

  • Promoure el coneixement de les síndromes genètiques craniofacials.
  • Donar informació, assessorament, orientació i suport a les famílies.
  • Col·laborar amb les institucions que persegueixin objectius similars.
  • Promocionar i realitzar activitats encaminades a millorar la qualitat de vida de les persones afectades.
  Més informació
 • Fundació Síndrome de Down de Girona i Comarques (ASTRID-21)

  Fundació Síndrome de Down de Girona i Comarques (ASTRID-21)

  Girona (Girona) · Síndrome de Down

  Objectius

  • La protecció de les persones amb la síndrome de Down al llarg de tota la seva vida, però també d'altres discapacitats psíquiques que no es contraposin a l'atenció de les persones amb la Síndrome de Down.
  • La investigació sobre la SD i per tant, el seu estudi, diagnòstic i tractament, així com la divulgació i difusió de publicacions sobre el tema.
  • La promoció de serveis, centres i institucions, per tal d'assolir les esmentades finalitats.
  • Suport als pares des del moment del naixement.
  • Programes d'atenció directa als mateixos nens/es, joves i adults per donar suport a la seva integració social, suport escolar, logopèdia, natació, feina, etc.
  • Xerrades adreçades als pares i professionals que treballen en aquest camp per tal d'informar-los dels diferents temes en relació als nens i nenes amb la síndrome de Down.
  • Informació i sensibilització ciutadana amb la finalitat de donar a conèixer millor les seves possibilitats.
  Més informació
 • Associació Catalana Síndrome de Fatiga Crònica Encefalomielitis Miàlgica (ACSFCEM)

  Associació Catalana Síndrome de Fatiga Crònica Encefalomielitis Miàlgica (ACSFCEM)

  Barcelona (Barcelona) · Síndrome de Fatiga Crònica

  Objectius

  • Fer difusió de la malaltia.
  • Sensibilització social.
  • Atenció directa als malalts i afectats.
  • Tallers terapèutics.
  • Grup d'ajuda mútua, dirigit per una psicòloga.
  • Biblioteca, a l'abast de tots els socis.
  • Racó del soci, apartat a on els socis proposen diverses activitats.
  • Aconseguir subvencions.
  • Ampliar el ventall de socis per tal de poder oferir més serveis.
  Més informació
 • Associació Espanyola de la Síndrome de Joubert

  Associació Espanyola de la Síndrome de Joubert

  Madrid (Madrid) · Síndrome de Joubert

  Objectius

  • Proporcionar informació actualitzada de la síndrome de Joubert.
  • Promocionar i divulgar tota actuació encaminada a la investigació.
  • Crear grups d'autoajuda a familiars.
  • Valorar i informar de teràpies multidisciplinàries.
  Més informació
 • Asociación de Afectados por el Síndrome de Marfan (SIMA)

  Asociación de Afectados por el Síndrome de Marfan (SIMA)

  Bilbao (Vizcaya) · Síndrome de Marfan

  Objectius

  • Construir un punt de trobada en el qual totes les persones afectades puguin informar-se i intercanviar experiències.
  • Difondre la problemàtica de la síndrome de Marfan a tots els sectors de població.
  • Mantenir informat a tot el col·lectiu de persones associades sobre els avenços que es produeixen en la investigació, tractaments i altres aspectes relacionats amb aquesta patologia.
  • Elaborar bases de dades per orientar cap a centres sanitaris on es té coneixement i experiència en el tractament de síndrome de Marfan, especialment a les Unitats Multidisciplinàries de la Síndrome de Marfan o de malalties rares.
  • Fomentar la investigació científica sobre la Síndrome de Marfan al nostre país.
  • Informar, orientar i assessorar els afectats i els seus familiars i/o cuidadores en els àmbits socials, psicològics i sanitaris.
  Més informació
 • Associació Catalana Síndrome Prader- Willi (ACSPW)

  Associació Catalana Síndrome Prader- Willi (ACSPW)

  Hospitalet De Llobregat,l' (Barcelona) · Síndrome de Prader-Willi

  Objectius

  • Divulgar la SPW entre els professionals de la salut i l'educació, les famílies dels afectats i la societat en general.
  • Aconseguir que el diagnòstic precoç sigui una realitat. És vital per la prevenció de determinats aspectes d'aquesta malaltia.
  • Fomentar la investigació científica. Trobar un fàrmac que supleixi la manca de sacietat de les persones afectades per la SPW, seria de summa importància.
  • Aconseguir la participació activa dels afectats i famílies.
  • Reivindicar una millor qualitat de vida per als afectats i les seves famílies. Les persones amb SPW necessiten suport i supervisió al llarg de tota la seva vida.
  Més informació
 • Asociació Espanyola del Síndrome de Sjögren (AESS)

  Asociació Espanyola del Síndrome de Sjögren (AESS)

  Madrid (Madrid) · Síndrome de Sjögren

  Objectius

  • Promoure, potenciar i desenvolupar a nivell individual i social, l'adopció de mesures que contribueixin a millorar els primers símptomes fins al seu diagnòstic definitiu.
  • Afavorir el diagnòstic precoç a través de la informació i formació en el coneixement de la malaltia, els seus símptomes i alteracions més freqüents.
  • Informar, donar suport i atendre als malalts que presentin o es trobin en situació de discapacitat o minusvalidesa física a causa de la Síndrome de Sjögren, mitjançant pautes de conducta, ajuda i assistència soci-sanitària i suport emocional i psicològic, amb la finalitat de buscar la seva rehabilitació integral.
  • Atendre, orientar i informar a persones en risc d'exclusió laboral a conseqüència dels efectes discapacitants de la Síndrome de Sjögren, en facilitar informació per a la seva promoció, integració i inserció laboral.
  • Divulgar els avanços en recerques, nous tractaments i profilaxis de la Síndrome de Sjögren en revistes, fullets, obres científiques, siguin o no periòdiques, i en qualsevol altre tipus de mitjà de comunicació.
  • Impulsar la creació d'associacions regionals, provincials o locals de pacients amb Síndrome de Sjögren en les diferents autonomies, i la seva coordinació, així com la transformació de l'associació si escau, en Federació Espanyola de Síndrome de Sjögren.
  • Informar i sensibilitzar a les entitats públiques i privades sobre el coneixement de la malaltia, encaminant-les a la comprensió i adopció d'ajudes específiques per al diagnòstic, tractament i posterior seguiment d'aquests malalts.
  • Promoure davant les institucions de l'Estat i les diferents autonomies la creació de serveis especialitzats amb equips multidisciplinaris, que intervinguin en totes les fases de la malaltia: diagnòstic, tractament i seguiment, a fi de derivar al pacient a l'hospital o centre mèdic més adequat i proper al seu domicili.
  • Instar a l'administració pública perquè les persones amb Síndrome de Sjögren, en el grau o tipus que correspongui, els sigui reconeguda una minusvalidesa o incapacitat laboral, adequada al seu grau d'afectació.
  • Col·laborar amb les societats professionals, col·legis mèdics i institucions afins en la difusió dels protocols de diagnòstic o guies d'actuació clínica de la Síndrome de Sjögren, per reduir el període de temps que transcorre des de l'aparició dels primers símptomes fins al seu diagnòstic definitiu.
  Més informació