ARANS, (Associació Reeducació Auditiva Nens/es Sords/es), CENTRE DE REEDUCACIÓ AUDITIVA I LOGOPÈDICA

Manresa (Barcelona) · Dèficits Auditius

ARANS, (Associació Reeducació Auditiva Nens/es Sords/es), CENTRE DE REEDUCACIÓ AUDITIVA I LOGOPÈDICA

Objectius

 • Despertar la consciència pública sobre el problema dels deficients auditius, en els aspectes familiars i socials.
 • Promoure i difondre les modernes tècniques de reeducació auditiva i logopèdica, de persones amb dificultats d’audició i/o llenguatge.
 • Realitzar campanyes a favor de la dignificació social del deficient auditiu utilitzant tots els mitjans possibles de divulgació.
 • Assessorar, orientar i ajudar convenientment totes aquelles famílies que es troben involucrades en el problema.
 • Atendre la iniciació i la formació del sord i procurar la seva incorporació al món del treball, per això es demana la col·laboració d’estaments, entitats i empreses, tant públiques com privades, que puguin oferir un lloc de treball adequat.
 • Establir relacions amb associacions anàlogues que hi ha al nostre país i/o a l’estranger, les finalitats de les quals siguin com les del nostre centre.

Serveis

 • Dificultats d'audició:
 1. Hipoacúsies i sordeses.
 2. Implantats coclears.
 3. Lectura labial.
 • Dificultats en l'articulació i/o la fluïdesa de la parla (dislàlia, disàrtria, disfèmia, disglòssia).
 • Alteracions de la veu (disfonies).
 • Retards o trastorns en l'adquisició del llenguatge oral.
 • Retards o trastorns en l'adquisició del llenguatge escrit (retard en la lectura-escriptura, dislèxia, disgrafia, disortografia, TDH)
 • Fracàs escolar
 • Detecció i tractament de les disfuncions oro facials (deglució atípica, respiració bucal).
Compartir

Dades de l'associació

C/ Pompeu Fabra, nº 8 (Galeries local 32)., Manresa - 8242

Persona de contacte:
Victòria Jové Gimènez (Direcció)

Telèfon: 938729760

Web: www.aransmanresa.cat

Adreça electrònica: arans@manresa.net

Nombre de socis: 140

Contactar

Emplena aquest formulari i l'Associació es posarà en contacte amb tu el més aviat possible