Cerca Associacions

Nombre de resultats 113 resultats

 • Associació Gironina d'Agorafòbics

  Associació Gironina d'Agorafòbics

  Girona (Girona) · Agorafòbia

  Objectius

  • Donar suport als afectats.
  • Donar suport als familiars.
  • Divulgar informació del trastorn d'agorafòbia.
  • Formar les persones interessades en la divulgació.
  Més informació
 • Alcohòlics Anònims (Grup Girona 82)

  Alcohòlics Anònims (Grup Girona 82)

  Girona (Girona) · Alcoholisme

  Objectius

  • Ajudar els alcohòlics a assolir la sobrietat.
  • Ajudar a rehabilitar els malalts.
  • Prevenir la malaltia.
  Més informació
 • Associació Alcohòlics Rehabilitats (Canigó)

  Associació Alcohòlics Rehabilitats (Canigó)

  Figueres (Girona) · Alcoholisme

  Objectius

  • Informar sobre la malaltia.
  • Ajudar les persones alcohòliques.
  Més informació
 • Associació d'Alcohòlics rehabilitats de Girona (ADARG)

  Associació d'Alcohòlics rehabilitats de Girona (ADARG)

  Girona (Girona) · Alcoholisme

  Objectius

  • Promoure mitjançant la reunió associada de les persones interessades, la rehabilitació i assistència de malalts addictes a l'alcohol i/o altres substàncies.
  Més informació
 • Associació Malalts d'Alzheimer i afectats (A.M.A. Figueres)

  Associació Malalts d'Alzheimer i afectats (A.M.A. Figueres)

  Figueres (Girona) · Alzheimer

  Objectius

  • Orientar i donar suport a les famílies afectades mitjançant reunions de Grups d'Ajuda Mútua.
  • Potenciar la xarxa sanitària per a la detecció i el diagnòstic precoç del malalt.
  • Defensar els drets dels afectats i familiars.
  • Sensibilitzar la població per aconseguir la integració dels afectats per la malaltia; organitzar i promocionar cursos, conferències, col·loquis, publicacions, i qualsevol tipus d'activitat que es cregui convenient per accedir als objectius esmentats.
  Més informació
 • Associació per la Superació de l‘Ansietat i la Depressió. Grups Ajuda Mútua (ASSADEGA'M)

  Associació per la Superació de l‘Ansietat i la Depressió. Grups Ajuda Mútua (ASSADEGA'M)

  Sant Cugat Del Vallés (Barcelona) · Ansietat

  Objectius

  • Millorar la qualitat de vida de les persones afectades per trastorns d'ansietat
  Més informació
 • Associació Anticoagulats de Lleida

  Associació Anticoagulats de Lleida

  Lleida (Lleida) · Anticoagulats

  Objectius

  • Donar a conèixer el que suposa, l’anticoagulació.
  • Promocionar i desenvolupar accions que impulsin una assistència sanitària d'acord amb les necessitats dels anticoagulats i que millorin la qualitat de vida d'aquests.
  • Orientar, coordinar i representar per part de tots els membres, i col·laborar amb les societats científiques i professionals en els fins comuns.
  • Fer activitats per la millora del pacient.
  Més informació
 • Associació Catalana d'Atàxies Hereditàries (ACAH)

  Associació Catalana d'Atàxies Hereditàries (ACAH)

  Barcelona (Barcelona) · Atàxia

  Objectius

  • Informar i orientar als afectats i als seus familiars sobre la problemàtica de la malaltia.
  • Divulgar i difondre un millor coneixement de les Atàxies hereditàries a la societat catalana.
  • Propiciar el coneixement en el moment actual de la malaltia.
  • Atendre a les persones afectades en tots els aspectes de la seva vida, tant en l'assistencial com en la seva integració social, educativa i laboral.
  • Fomentar la recerca en atàxies.
  • Col·laborar amb entitats i organismes públics i privats que tinguin finalitats similars.
  Més informació
 • APAFAC

  APAFAC

  Garriga, La (Barcelona) · Autisme

  Objectius

  • És una entitat sense ànim de lucre fundada el 1976, declarada d'utilitat pública el 1978, que té com a objectiu ajudar les persones amb trastorns de l'espectre autista i a les seves famílies.
  Més informació
 • ASSOCIACIÓ CERAC (centre especialitzat de rehabilitació de persones amb autisme de Catalunya).

  ASSOCIACIÓ CERAC (centre especialitzat de rehabilitació de persones amb autisme de Catalunya).

  Garriga, La (Barcelona) · Autisme

  Objectius

  • Rehabilitació i tractament de persones amb trastorns de l’espectre autista (TEA)
  Més informació
 • Associació per a la recerca de tractaments per vèncer l'Autisme (AVA)

  Associació per a la recerca de tractaments per vèncer l'Autisme (AVA)

  Barcelona (Barcelona) · Autisme

  Objectius

  • Fomentar i recolzar la Recerca.
  • Promoure els tractaments biomèdics basats en el protocol D.A.N  (Defeat Autism Now).
  • Millorar la qualitat de vida dels pacients amb autisme.
  • Sensibilitzar la societat sobre la situació de les persones que pateixen aquesta malaltia i dels seus familiars.
  • Impulsar la creació i desenvolupament de serveis destinats als malalts amb autisme.
  Més informació
 • Associació Síndrome Asperger a Girona

  Associació Síndrome Asperger a Girona

  Girona (Girona) · Autisme

  Objectius

  • Ser un punt de trobada per les famílies i els afectats amb la Síndrome d'Asperger, on trobin suport i assessorament tècnic, legal, sanitari i assistencial.
  • Promoure el bé comú de les persones amb Síndrome d'Asperger, socis o fills d'associats, mitjançant activitats assistencials, educatives, lúdiques, culturals i esportives.
  • Facilitar informació, assessorament sobre els aspectes que afecten la Síndrome d'Asperger, i formació als familiars, pares, germans i persones interessades.
  • Fer difusió de les necessitats i mancances dels afectats de la Síndrome d'Asperger i els seus familiars, així com defensar els seus interessos davant tota classe d'organismes, persones físiques o jurídiques, entitats públiques o privades, de qualsevol classe o naturalesa, tant nacionals com internacionals.
  • Promoure, crear, organitzar o patrocinar centres de diagnosi i/o avaluació, unitats de tractament i atenció especialitzada, investigació i experimentació, centres de teràpia, de pedagogia especial, residències, unitats de capacitació per al treball, tallers protegits, unitats hospitalàries, serveis mèdics, amb la conformitat dels plans d'actuació aprovats a l'Assemblea General, i que les activitats que ho requereixin siguin desenvolupades per a personal amb titulació adient.
  Més informació
 • Associació Vèncer Autisme i TGD

  Associació Vèncer Autisme i TGD

  Barcelona (Barcelona) · Autisme

  Objectius

  • Fomentar i recolzar la Recerca.
  • Promoure els tractaments biomèdics basats en el protocol D.A.N (Defeat Autism Now).
  • Millorar la qualitat de vida dels pacients amb autisme.
  • Sensibilitzar a la societat sobre la situació de les persones que pateixen aquesta malaltia i dels seus familiars.
  • Impulsar la creació i desenvolupament de serveis destinats als malalts amb autisme.
  Més informació
 • Federació Autisme Catalunya

  Federació Autisme Catalunya

  Garriga, La (Barcelona) · Autisme

  Objectius

  • Servir de nexe d’unió entre les diferents associacions membres.
  • Tractar que cadascuna de les associacions membres serveixi al màxim les finalitats previstes en els seus estatuts.
  • Coordinar quantes accions i iniciatives siguin precises per a l’obtenció de recursos en l'àmbit local, comarcal, de la Comunitat Autònoma, d’Estat, de les Comunitats Europees i d’altres Organismes i Federacions Estatals o Internacionals que redundin en benefici de les Associacions membres.
  • Ser portaveu de les Associacions de pares protectores de persones amb autisme de Catalunya.
  • Despertar la consciència pública sobre l’autisme.
  • Fomentar els estudis referents al tractament de l’autisme.
  Més informació
 • Fundació Autisme Mas Casadevall

  Fundació Autisme Mas Casadevall

  Serinya (Girona) · Autisme

  Objectius

  • Donar resposta a les variades necessitats dels usuaris amb la finalitat de millorar la seva qualitat de vida.
  • Oferir espais de vida i treball que potenciïn unes estructures ocupacionals de funcionament.
  • Mantenir una estructura estable de funcionament, tenir en compte les necessitats i capacitats de la persona, i potenciar el desenvolupament global de la persona.
  • Afavorir la integració social potenciant l'ajustament personal, l'ocupació i l'ajustament social.
  Més informació