Guia d'Associacions de Salut

La guia per a les persones

La Guia d’Associacions de Salut s’adreça a un públic general i també professional, ja que permet als ajuntaments, consells comarcals i centres de salut informar adequadament els seus usuaris sobre les entitats que poden ajudar-los.

A la Guia figuren les entitats que ofereixen suport a les persones amb problemes de salut —físics o psíquics—així com als seus familiars. Hi són aquelles que donen servei als ciutadans i ciutadanes de les comarques de Girona així com de la resta de Catalunya i també de l’Estat. En total, aplega més d’un centenar d’associacions agrupades en setanta àmbits temàtics (segons el tipus de patologia).

En comparació amb la primera versió de la guia, apareguda l’abril del 2010, s’ha modificat el disseny, s’han eliminat les associacions que ja no existeixen o que no desitjaven figurar-hi, i s’hi han incorporat els nous centres. El criteri seguit ha consistit en identificar aquelles associacions a les quals es poden dirigir els ciutadans de la demarcació de Girona que pateixen algun tipus de patologia; si existeix una associació a la demarcació, s’ha indexat, i, en cas contrari, s’ha buscat la de referència a Catalunya, o a la resta de l’Estat en cas de no existir tampoc a Catalunya.

Aquest directori recopila les dades següents: nom de l’entitat, objectius, adreça, pàgina web, telèfons i correus electrònics així com les persones de contacte. També facilita l’enviament de la informació mitjançant un formulari.

Dipsalut contribueix a la difusió de la feina que fan les entitats de l’àmbit de la salut: les posa contacte, facilita el treball en xarxa i les apropa als ciutadans. La guia és una eina molt útil, especialment per aquelles persones que pateixen malalties poc comunes i que sovint se senten soles perquè no saben on recórrer per obtenir suport i informació. També els permet compartir la seva experiència amb persones que passen per una situació similar.

La guia roman oberta a noves incorporacions i ofereix la possibilitat a les associacions que ho desitgin d’afegir-s’hi. Per facilitar-ho, la nova versió incorpora la pàgina Donar d'alta una associació.

D’altra banda, les associacions que ja figurin en el directori però que desitgin modificar alguna de les seves dades, hauran d’enviar un correu electrònic a info@associacionsdesalut.cat