Asociación española de Sjögren (AES)

Madrid (Madrid) · Síndrome de Sjögren

Asociación española de Sjögren (AES)

Objectius

 • Promoure, potenciar i desenvolupar a nivell individual i social, l'adopció de mesures que contribueixin a millorar els primers símptomes fins al seu diagnòstic definitiu.
 • Afavorir el diagnòstic precoç a través de la informació i formació en el coneixement de la malaltia, els seus símptomes i alteracions més freqüents.
 • Informar, donar suport i atendre als malalts que presentin o es trobin en situació de discapacitat o minusvalidesa física a causa de la Síndrome de Sjögren, mitjançant pautes de conducta, ajuda i assistència soci-sanitària i suport emocional i psicològic, amb la finalitat de buscar la seva rehabilitació integral.
 • Atendre, orientar i informar a persones en risc d'exclusió laboral a conseqüència dels efectes discapacitants de la Síndrome de Sjögren, en facilitar informació per a la seva promoció, integració i inserció laboral.
 • Divulgar els avanços en recerques, nous tractaments i profilaxis de la Síndrome de Sjögren en revistes, fullets, obres científiques, siguin o no periòdiques, i en qualsevol altre tipus de mitjà de comunicació.
 • Impulsar la creació d'associacions regionals, provincials o locals de pacients amb Síndrome de Sjögren en les diferents autonomies, i la seva coordinació, així com la transformació de l'associació si escau, en Federació Espanyola de Síndrome de Sjögren.
 • Informar i sensibilitzar a les entitats públiques i privades sobre el coneixement de la malaltia, encaminant-les a la comprensió i adopció d'ajudes específiques per al diagnòstic, tractament i posterior seguiment d'aquests malalts.
 • Promoure davant les institucions de l'Estat i les diferents autonomies la creació de serveis especialitzats amb equips multidisciplinaris, que intervinguin en totes les fases de la malaltia: diagnòstic, tractament i seguiment, a fi de derivar al pacient a l'hospital o centre mèdic més adequat i proper al seu domicili.
 • Instar a l'administració pública perquè les persones amb Síndrome de Sjögren, en el grau o tipus que correspongui, els sigui reconeguda una minusvalidesa o incapacitat laboral, adequada al seu grau d'afectació.
 • Col·laborar amb les societats professionals, col·legis mèdics i institucions afins en la difusió dels protocols de diagnòstic o guies d'actuació clínica de la Síndrome de Sjögren, per reduir el període de temps que transcorre des de l'aparició dels primers símptomes fins al seu diagnòstic definitiu.

Serveis

 • Servei d'informació i orientació. 
 • Contacte entre associats d'acord a la seva zona d'origen.
 • Grups d'ajuda mútua.
 • Fòrum de participació via Web.
 • Teràpia psicològica presencial i online.
 • Publicació de la revista “Gota a Gota” en la qual col·laboren metges de les diferents disciplines.
 • Organització de congressos nacionals.
 • Organització de cursos d'actualització per i per a professionals.
 • Assistència i participació en conferències, congressos i esdeveniments.
 • Col·laboració amb entitats i institucions sanitàries interessades a realitzar estudis o projectes relacionats amb la síndrome de Sjögren.
Compartir

Dades de l'associació

C/ Cea Bermúdez nº38- 3ºA. Of 4. CP 28003 MADRID, Madrid - 28003

Persona de contacte:
Jenny Inga Díaz

Telèfon: 638672924 / 915 358 653

Web: www.aesjogren.org

Adreça electrònica: contacto@aesjogren.org

Nombre de socis: 710

Contactar

Emplena aquest formulari i l'Associació es posarà en contacte amb tu el més aviat possible