Associació d'Alcohòlics rehabilitats de Girona (ADARG)

Girona (Girona) · Alcoholisme

Associació d'Alcohòlics rehabilitats de Girona (ADARG)

Objectius

  • Promoure mitjançant la reunió associada de les persones interessades, la rehabilitació i assistència de malalts addictes a l'alcohol i/o altres substàncies.

Serveis

  • La consecució de la plena acceptació del malalt com a tal i l'atenció als familiars, garantint una total assistència i l'atenció especialitzada que requereixi, fins a la seva total rehabilitació, a l'empar del que disposen els articles 10, 41, 43 i 49 de la Constitució Espanyola.
  • La consecució d'una recuperació definitiva, tant psicològica com fisiològica, de les seqüeles de la malaltia.
  • La reinserció de la persona addicta a la societat, al treball i la família.
  • L'assistència i mútua ajuda dels associats, mitjançant l'intercanvi comunicat d'experiències i l'aportació comunitària de recursos assistencials.
  • La necessària funció d'informació que en els diversos aspectes jurídics i socioeconòmics precisin els associats.
  • L'establiment i proposició dels mitjans adequats per a elevar els nivells de formació cultural i social als quals tota persona té dret.
  • El manteniment, com a pràctica terapèutica i condició sine quanon”, per pertànyer a l'Associació.
  • La cooperació amb entitats assistencials, socials, culturals i públiques o privades especialment amb tots els òrgans de l'administració local, autonòmica o de l'àmbit sanitari, judicial o governatiu.
  • Formació permanent dels socis per a aconseguir una eficaç tasca en la prevenció de les addiccions.
Compartir

Dades de l'associació

c/ Baldiri Reixach, nº 50 , Girona - 17003

Persona de contacte:
Lluís Ribas Garosa

Telèfon: 689 013 844

Adreça electrònica: adarg.girona@gmail.com

Nombre de socis: 60

Contactar

Emplena aquest formulari i l'Associació es posarà en contacte amb tu el més aviat possible