Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3

Barcelona (Barcelona) · Malalties de la Visió

Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3

Objectius

 • Promoure la consciència individual i col·•lectiva en relació a les afeccions visuals.
 • Realitzar diferents tipus d'activitats encaminades a la protecció de les persones afectades per qualsevol impediment visual.
 • Instruir i informar els associats i la resta de la col•·lectivitat, sobre els problemes que plantegen les afeccions visuals.
 • Mantenir contactes per l'intercanvi d'idees i coneixements amb les agrupacions que tinguin una finalitat anàloga a la dels presents Estatuts.
 • Fomentar entre els membres de l'associació un esperit de cordialitat i ajuda mútua.
 • Realitzar tota mena d'activitats socioculturals.
 • Crear i prestar tots aquells serveis, que puguem dur a terme, sol•·licitats pels nostres associats.

Serveis

 • Acompanyament i ajuda a persones amb discapacitat visual
 • Recolzament psicològic i grups d'ajuda mútua
 • Servei de rehabilitació bàsica (mobilitat i tècniques a la llar)
 • Servei educatiu: braille i recolzament en els estudis
 • Formació tiflotecnòloga (noves tecnològiques)
 • Servei d'orientació burocràtica i de suport legal
 • Informació general a través d'un telèfon gratuït 900 900 505
Compartir

Dades de l'associació

c/ Cardenal Reig, nº 32 (local 1) , Barcelona - 8028

Persona de contacte:
Manel Antoni Martí i Salvador

Telèfon: 934 470 404

Fax: 934 470 114

Web: www.b1b2b3.org

Adreça electrònica: info@b1b2b3.org

Nombre de socis: 521

Contactar

Emplena aquest formulari i l'Associació es posarà en contacte amb tu el més aviat possible