Fundació internacional Miquel Valls contra l'Esclerosi Lateral Amiotròfica (Fundació Miquel Valls)

Calella (Barcelona) · Esclerosi Lateral Amiotròfica

Fundació internacional Miquel Valls contra l'Esclerosi Lateral Amiotròfica (Fundació Miquel Valls)

Objectius

 • Millorar la qualitat de vida de les persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica (ELA) i oferir suport a les seves famílies.
 • Oferir una atenció integral i especialitzada a nivell social, psico-emocional i d'atenció a la dependència.
 • Millorar l'atenció sociosanitària que reben les persones afectades d'ELA i famílies, oferint una atenció multidisciplinària adequada a les seves necessitats, a través d'una Unitat Hospitalària especialitzada.
 • Oferir suport, assessorament, informació i acompanyament a les famílies al llarg de tot el procés d'evolució de la malaltia, servint de punt de referència.
 • Posar a disposició de les famílies un Banc de Productes de Suport i una ortopèdia sense ànim de lucre adequat a les necessitats de les persones afectades d'ELA, contribuint al fet que puguin disposar dels materials necessaris per millorar la seva autonomia, confortabilitat i seguretat en les activitats de la vida diària.
 • Fomentar la creació de grups de suport entre familiars de persones afectades d'ELA.
 • Potenciar i recolzar la investigació de la malaltia, amb l'objectiu de trobar un tractament eficaç per l'ELA.
 • Facilitar la coordinació i el treball transversal i en xarxa dels diferents recursos públics i privats que atenem les persones afectades d'ELA i les seves famílies.
 • Defensar els drets de les persones afectades d'ELA i de les seves famílies i actuar d'intermediaris amb la resta de recursos, amb la finalitat d'aconseguir millores i oferir alternatives a les mancances dels mateixos.
 • Donar a conèixer la malaltia i la seva problemàtica a la societat en general.

Serveis

 • Atenció multidisciplinària a domicili per treballadores socials, terapeutes ocupacionals i psicòlogues especialitzades en la malaltia.
 • Atenció en Treball Social, Teràpia Ocupacional i Psicologia des de la Unitat Funcional d'ELA de l'Hospital Universitari de Bellvitge, de la qual l'entitat és co-partícip, oferint una atenció integral per un equip multidisciplinari especialitzat.
 • Banc de Productes de Suport a partir del qual es cedeix material a les persones afectades d'ELA i famílies.
 • Grups de Suport per persones afectades d'ELA i famílies.
 • Servei d'assessorament sobre la investigació de la malaltia i assajos clínics en marxa.
 • Suport als investigadors (cerca de finançament per la recerca en ELA, entre d'altres).
Compartir

Dades de l'associació

Avda. del Turisme, nº 42-44, Calella - 8370

Persona de contacte:
Enric Maria Valls Colom (President) / Esther Sellés Llauger (Directora General)

Telèfon: 937 665 969

Fax: 937 697 014

Web: www.fundaciomiquelvalls.org

Adreça electrònica: ela@fundaciomiquelvalls.org

Nombre de socis: 420

Contactar

Emplena aquest formulari i l'Associació es posarà en contacte amb tu el més aviat possible