Cerca Associacions

Nombre de resultats 113 resultats

 • Associació Espanyola Contra la Osteoporosis (AECOS)

  Associació Espanyola Contra la Osteoporosis (AECOS)

  Barcelona (Barcelona) · Osteoporosi

  Objectius

  • Donar a conèixer la malaltia per una major comprensió en la societat.
  • Ajudar al malalt mèdicament i psicològicament.
  • Donar informació sobre els aspectes de la malaltia.
  • Influir en l'opinió pública i l'administració sobre els riscs a llarg termini de la malaltia.
  Més informació
 • Associació Catalana per al Parkinson

  Associació Catalana per al Parkinson

  Barcelona (Barcelona) · Parkinson

  Objectius

  • Atendre i orientar les persones afectades per la malaltia de Parkinson i els seus familiars i/o cuidadors.
  • Promoure i facilitar una atenció integral, interdisciplinària i especialitzada a la malaltia de Parkinson als afectats i als seus familiars i/o comunicadors.
  • Proporcionar informació relacionada amb la malaltia de Parkinson.
  • Facilitar, promoure i millorar la qualitat de vida de les persones afectades per la malaltia de Parkinson i dels seus familiars.
  • Oferir suport psicosocial als afectats de la malaltia i als seus familiars i/o cuidadors.
  • Promoure que els serveis públics, sanitaris i socials, atenguin adequadament els interessos dels afectats de la malaltia.
  • Lluitar per la creació de centres d'assistència dirigits a persones afectades per la malaltia de Parkinson.
  • Promoure la investigació sobre la malaltia de Parkinson.
  • Orientar als socis en qüestions legals, econòmiques, socials, psicològiques i mèdiques, ja sigui mitjançant serveis propis com utilitzant a tercers.
  • Controlar i oferir una correcta informació sobre la malaltia davant els mitjans de comunicació, les administracions i els particulars.
  Més informació
 • Parkinson Terres de l'Ebre

  Parkinson Terres de l'Ebre

  Tortosa (Tarragona) · Parkinson

  Objectius

  • Assessorar els malalts de Parkinson i els seus familiars i cuidadors.
  • Millorar l’assistència als malalts de Parkinson per mantenir una qualitat de vida digna en tot el que sigui possible, procurant alhora que els Serveis Sanitaris, de Benestar Social i Família i altres poders públics siguin operatius a favor dels mateixos malalts i llurs familiars.
  • Oferir assistència multidisciplinària als malalts i als seus familiars i/o cuidadors mitjançant els següents professionals: Treballadora Social, Psicòloga, Logopeda, Fisioterapeuta i Terapeuta Ocupacional.
  • Informar les administracions, mitjans de comunicació i societat en general, de tot allò que faci referència al coneixement de la malaltia per sensibilitzar-los i poder-ne obtenir l’assistència integral adequada a cada cas.
  • Estimular la investigació en relació a la malaltia de Parkinson, amb tota la problemàtica que genera.
  • Mantenir els contactes oportuns amb Administracions, Entitats i Associacions relacionades amb la malaltia, en qualsevol àmbit territorial.
  • Promoure la creació de serveis, fundacions, centres, entitats i altres organitzacions en favor dels malalts de Parkinson i dels seus familiars i/o cuidadors.
  Més informació
 • Acció Psoriasi

  Acció Psoriasi

  Barcelona (Barcelona) · Psoriasi

  Objectius

  • Facilitar informació.
  • Donar suport als afectats per millorar la seva qualitat de vida.
  • Millorar la qualitat de vida dels afectats en els aspectes dermatològic, social i psicològic.
  • Donar suport a la integració social dels afectats, combatent la ignorància, els prejudicis i la discriminació.
  Més informació
 • Associació d'afectats de Retinosi Pigmentària de Catalunya

  Associació d'afectats de Retinosi Pigmentària de Catalunya

  Barcelona (Barcelona) · Retinosi Pigmentària

  Objectius

  • Promoure la recerca de la malaltia.
  Més informació
 • Associació Salut i Família

  Associació Salut i Família

  Barcelona (Barcelona) · Salut Reproductiva

  Objectius

  • Les necessitats bàsiques de salut.
  • L'atenció de planificació familiar i la interrupció voluntària de l'embaràs.
  • L'orientació jurídica i psicosocial en l'àmbit de la vida familiar.
  • El suport a les relacions interculturals.
  • Els programes i serveis desenvolupats per l'Associació Salut i Família s'adrecen principalment a garantir l'equitat d'accés als béns públics, com ara la salut, l'educació, l'habitatge i la justícia, de les famílies i persones que es troben en situació vulnerable o en risc d'exclusió social.
  Més informació
 • Associació Antisida de Lleida

  Associació Antisida de Lleida

  Lleida (Lleida) · SIDA

  Objectius

  • Fomentar la informació, la prevenció, el recolzament al malalt/a, la defensa de la imatge i de la dignitat com a persona dels portadors/es del VIH i dels malalts/es de la sida.
  • Promoure la realització d’activitats i programes relacionades amb les finalitats d’aquesta associació en l’àmbit de la cooperació internacional i per al desenvolupament.
  • Promoure programes de prevenció, de sensibilització i conscienciació dirigits a la societat i en especial a col·lectius com dones, adolescents, treballadors/es sexuals i població immigrada.
  • Promoure l’intercanvi, la reflexió, la investigació i el treball conjunt com la col·laboració amb altres entitats amb els mateixos interessos.
  • Promoure la posada en funcionament de recursos per donar cobertura a les necessitats socials de les persones infectades pel VIH/sida que no estiguin resoltes pel sistema d’atenció sanitària i social.
  Més informació
 • Associació Comunitària Anti Sida de Girona (ACAS)

  Associació Comunitària Anti Sida de Girona (ACAS)

  Girona (Girona) · SIDA

  Objectius

  • Esdevenir àmbit de trobada i punt de referència de persones sensibilitzades i afectades per la problemàtica del VIH/sida les quals, en comptar amb la proximitat física d'una estructura funcional, capaç d'aglutinar i potenciar la seva tasca com a voluntaris, s'animin per unir i coordinar esforços.
  • Aproximar un major nombre d'usuaris potencials els serveis gratuïts i confidencials d'ACAS, adreçats a persones que viuen amb VIH/sida.
  • Dinamitzar, en l'entorn geogràfic i comunitari concret de cada secció d'ACAS, actuacions de prevenció de VIH/Sida, d'atenció a les persones més directament afectades per aquesta infecció i de sensibilització social per eradicar qualsevol mena d'estigmatització o discriminació, procurant la implicació de les institucions i administracions pertinents.
  • Aproximar un major nombre d'usuaris potencials els serveis gratuïts i confidencials d'ACAS, adreçats a persones que viuen amb VIH/Sida.
  • Dinamitzar, en l'entorn geogràfic i comunitari concret de cada secció d'ACAS, actuacions de prevenció de VIH/Sida, d'atenció a les persones més directament afectades per aquesta infecció i de sensibilització social per eliminar qualsevol mena d'estigmatització o discriminació, procurant la implicació de les institucions i administracions pertinents.
  Més informació
 • Fundació Lluita contra la SIDA

  Fundació Lluita contra la SIDA

  Badalona (Barcelona) · SIDA

  Objectius

  • Oferir la millor assistència sanitària i humana a les persones afectades pel VIH.
  • Desenvolupar una recerca independent i competitiva en el camp de la infecció pel VIH.
  • Traslladar el coneixement adquirit a la societat i als professionals.
  Més informació
 • STOP Sida

  STOP Sida

  Barcelona (Barcelona) · SIDA

  Objectius

  • Prevenir l'expansió del VIH/Sida en el col·lectiu homosexual i en la societat en general mitjançant el treball actiu i directe realitzat pels mateixos interessats (LGTB i treballadors/es sexuals).
  • Oferir serveis a les persones afectades pel VIH/Sida.
  • Promoure la solidaritat dins del col·lectiu LGTB i la societat en general cap als afectats/des pel VIH/Sida i evitar qualsevol tipus de discriminació.
  Més informació
 • Associació Nacional Síndrome d'Apert (ANSA)

  Associació Nacional Síndrome d'Apert (ANSA)

  Madrid (Madrid) · Síndrome de Apert

  Objectius

  • Promoure el coneixement de les síndromes genètiques craniofacials.
  • Donar informació, assessorament, orientació i suport a les famílies.
  • Col·laborar amb les institucions que persegueixin objectius similars.
  • Promocionar i realitzar activitats encaminades a millorar la qualitat de vida de les persones afectades.
  Més informació
 • Fundació Síndrome de Down de Girona i Comarques (ASTRID-21)

  Fundació Síndrome de Down de Girona i Comarques (ASTRID-21)

  Girona (Girona) · Síndrome de Down

  Objectius

  • La protecció de les persones amb la síndrome de Down al llarg de tota la seva vida, però també d'altres discapacitats psíquiques que no es contraposin a l'atenció de les persones amb la Síndrome de Down.
  • La investigació sobre la SD i per tant, el seu estudi, diagnòstic i tractament, així com la divulgació i difusió de publicacions sobre el tema.
  • La promoció de serveis, centres i institucions, per tal d'assolir les esmentades finalitats.
  • Suport als pares des del moment del naixement.
  • Programes d'atenció directa als mateixos nens/es, joves i adults per donar suport a la seva integració social, suport escolar, logopèdia, natació, feina, etc.
  • Xerrades adreçades als pares i professionals que treballen en aquest camp per tal d'informar-los dels diferents temes en relació als nens i nenes amb la síndrome de Down.
  • Informació i sensibilització ciutadana amb la finalitat de donar a conèixer millor les seves possibilitats.
  Més informació
 • Associació Catalana Síndrome de Fatiga Crònica Encefalomielitis Miàlgica (ACSFCEM)

  Associació Catalana Síndrome de Fatiga Crònica Encefalomielitis Miàlgica (ACSFCEM)

  Barcelona (Barcelona) · Síndrome de Fatiga Crònica

  Objectius

  • Fer difusió de la malaltia.
  • Sensibilització social.
  • Atenció directa als malalts i afectats.
  • Tallers terapèutics.
  • Grup d'ajuda mútua, dirigit per una psicòloga.
  • Biblioteca, a l'abast de tots els socis.
  • Racó del soci, apartat a on els socis proposen diverses activitats.
  • Aconseguir subvencions.
  • Ampliar el ventall de socis per tal de poder oferir més serveis.
  Més informació
 • Associació Espanyola de la Síndrome de Joubert

  Associació Espanyola de la Síndrome de Joubert

  Madrid (Madrid) · Síndrome de Joubert

  Objectius

  • Proporcionar informació actualitzada de la síndrome de Joubert.
  • Promocionar i divulgar tota actuació encaminada a la investigació.
  • Crear grups d'autoajuda a familiars.
  • Valorar i informar de teràpies multidisciplinàries.
  Més informació
 • Asociación de Afectados por el Síndrome de Marfan (SIMA)

  Asociación de Afectados por el Síndrome de Marfan (SIMA)

  Bilbao (Vizcaya) · Síndrome de Marfan

  Objectius

  • Construir un punt de trobada en el qual totes les persones afectades puguin informar-se i intercanviar experiències.
  • Difondre la problemàtica de la síndrome de Marfan a tots els sectors de població.
  • Mantenir informat a tot el col·lectiu de persones associades sobre els avenços que es produeixen en la investigació, tractaments i altres aspectes relacionats amb aquesta patologia.
  • Elaborar bases de dades per orientar cap a centres sanitaris on es té coneixement i experiència en el tractament de síndrome de Marfan, especialment a les Unitats Multidisciplinàries de la Síndrome de Marfan o de malalties rares.
  • Fomentar la investigació científica sobre la Síndrome de Marfan al nostre país.
  • Informar, orientar i assessorar els afectats i els seus familiars i/o cuidadores en els àmbits socials, psicològics i sanitaris.
  Més informació