Cerca Associacions

Nombre de resultats 113 resultats

 • Associació Catalana Síndrome Prader- Willi (ACSPW)

  Associació Catalana Síndrome Prader- Willi (ACSPW)

  Hospitalet De Llobregat,l' (Barcelona) · Síndrome de Prader-Willi

  Objectius

  • Divulgar la SPW entre els professionals de la salut i l'educació, les famílies dels afectats i la societat en general.
  • Aconseguir que el diagnòstic precoç sigui una realitat. És vital per la prevenció de determinats aspectes d'aquesta malaltia.
  • Fomentar la investigació científica. Trobar un fàrmac que supleixi la manca de sacietat de les persones afectades per la SPW, seria de summa importància.
  • Aconseguir la participació activa dels afectats i famílies.
  • Reivindicar una millor qualitat de vida per als afectats i les seves famílies. Les persones amb SPW necessiten suport i supervisió al llarg de tota la seva vida.
  Més informació
 • Asociación española de Sjögren (AES)

  Asociación española de Sjögren (AES)

  Madrid (Madrid) · Síndrome de Sjögren

  Objectius

  • Promoure, potenciar i desenvolupar a nivell individual i social, l'adopció de mesures que contribueixin a millorar els primers símptomes fins al seu diagnòstic definitiu.
  • Afavorir el diagnòstic precoç a través de la informació i formació en el coneixement de la malaltia, els seus símptomes i alteracions més freqüents.
  • Informar, donar suport i atendre als malalts que presentin o es trobin en situació de discapacitat o minusvalidesa física a causa de la Síndrome de Sjögren, mitjançant pautes de conducta, ajuda i assistència soci-sanitària i suport emocional i psicològic, amb la finalitat de buscar la seva rehabilitació integral.
  • Atendre, orientar i informar a persones en risc d'exclusió laboral a conseqüència dels efectes discapacitants de la Síndrome de Sjögren, en facilitar informació per a la seva promoció, integració i inserció laboral.
  • Divulgar els avanços en recerques, nous tractaments i profilaxis de la Síndrome de Sjögren en revistes, fullets, obres científiques, siguin o no periòdiques, i en qualsevol altre tipus de mitjà de comunicació.
  • Impulsar la creació d'associacions regionals, provincials o locals de pacients amb Síndrome de Sjögren en les diferents autonomies, i la seva coordinació, així com la transformació de l'associació si escau, en Federació Espanyola de Síndrome de Sjögren.
  • Informar i sensibilitzar a les entitats públiques i privades sobre el coneixement de la malaltia, encaminant-les a la comprensió i adopció d'ajudes específiques per al diagnòstic, tractament i posterior seguiment d'aquests malalts.
  • Promoure davant les institucions de l'Estat i les diferents autonomies la creació de serveis especialitzats amb equips multidisciplinaris, que intervinguin en totes les fases de la malaltia: diagnòstic, tractament i seguiment, a fi de derivar al pacient a l'hospital o centre mèdic més adequat i proper al seu domicili.
  • Instar a l'administració pública perquè les persones amb Síndrome de Sjögren, en el grau o tipus que correspongui, els sigui reconeguda una minusvalidesa o incapacitat laboral, adequada al seu grau d'afectació.
  • Col·laborar amb les societats professionals, col·legis mèdics i institucions afins en la difusió dels protocols de diagnòstic o guies d'actuació clínica de la Síndrome de Sjögren, per reduir el període de temps que transcorre des de l'aparició dels primers símptomes fins al seu diagnòstic definitiu.
  Més informació
 • Associació Síndrome de Williams d'Espanya

  Associació Síndrome de Williams d'Espanya

  Madrid (Madrid) · Síndrome de Williams

  Objectius

  • Objectius Generals: 
   • La defensa i informació sobre els drets dels afectats per la malaltia “Síndrome de Williams”.
   • Facilitació de la informació necessària per a la divulgació d'aquesta discapacitat.
   • Informació dels efectes que aquesta minusvalidesa pot provocar en l'àmbit individual i/o familiar.
   • La promoció de la integració social i laboral dels afectats.
   • L'obtenció de la millora de la qualitat de vida de les persones afectades pel Síndrome de Williams.
  • Objectius Específics.
   • La informació i orientació d'individus, grups i institucions, sobre els drets i recursos socials que existeixin a la seva disposició.
   • La promoció de la convivència familiar i social dels afectats i les seves famílies a través de diferents activitats d'oci i temps lliure.
   • L'obtenció i facilitació de tractaments especialitzats d'atenció psico-social als afectats i a les seves famílies.
  Més informació
 • Associació Catalana Síndrome X Fràgil

  Associació Catalana Síndrome X Fràgil

  Barcelona (Barcelona) · Síndrome de X Fràgil

  Objectius

  • Ajudar a millorar la qualitat de vida de les persones afectades i de les seves famílies.
  • Promoure i divulgar el coneixement de la síndrome en el món medico-sanitari, escolar i educatiu, i en la societat en general.
  • Facilitar informació i assessorament a qui en demani, tant en l'àmbit personal com en el col·lectiu i institucional.
  • Estimular i exigir les recerques científiques, mèdiques i psicopedagògiques sobre la síndrome.
  Més informació
 • Després del Suïcidi – Associació de Supervivents-DSAS

  Després del Suïcidi – Associació de Supervivents-DSAS

  Barcelona (Barcelona) · Suport al dol

  Objectius

  •  La DSAS és una associació formada per supervivents que han viscut una mort per suïcidi.
  • És una associació independent que no està associada a cap ideologia, organització política o afiliació religiosa.
  • És una entitat sense ànim de lucre dedicada a donar suport en el dol a supervivents a la mort per suïcidi. Vol generar un espai de confiança i diàleg que contribueixi a un canvi social en la forma de parlar del suïcidi i de les seves terribles conseqüències.
  Més informació
 • Servei de Suport al Dol de Girona

  Servei de Suport al Dol de Girona

  Girona (Girona) · Suport al dol

  Objectius

  • Atendre, donar suport i acompanyar a persones que estan en dol per millorar i promoure la seva qualitat de vida.
  • Assessorar particulars, professionals i entitats implicades en l'àmbit del dol.
  • Oferir formació per explicar els processos de dol i pèrdua, l'acompanyament a la mort i les accions i actituds més adients en aquestes situacions.
  Més informació
 • Fundació Privada (ADANA)

  Fundació Privada (ADANA)

  Barcelona (Barcelona) · Transtorn per Dèficit d´Atenció amb Hiperactivitat

  Objectius

  • Donar suport a les famílies i als afectats de TDAH.
  Més informació
 • Associació Contra l'Anorèxia i la Bulímia (ACAB)

  Associació Contra l'Anorèxia i la Bulímia (ACAB)

  Barcelona (Barcelona) · Transtorns del Comportament Alimentari

  Objectius

  • Ajudar a les persones que pateixen un TCA i a les seves famílies.
  • Sensibilitzar la societat sobre les causes i conseqüències de patir un TCA.
  Més informació