Cerca Associacions

Nombre de resultats 113 resultats

 • FUNDACIÓ CONGOST AUTISME

  FUNDACIÓ CONGOST AUTISME

  Garriga, La (Barcelona) · Autisme

  Objectius

  • Té com a objectius promoure, vetllar i ajudar les entitats sense ànim de lucre dedicades al tractament i atenció de les persones amb TEA, fomentar i desenvolupar projectes d'investigació científica, de formació i divulgació, així com l'estudi de tècniques i mètodes de treball per a la seva aplicació en l'educació, l'assistència i la integració social d'aquestes persones.
  Més informació
 • AFANOC – Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya

  AFANOC – Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya

  Barcelona (Barcelona) · Càncer

  Objectius

  • Treballar perquè el desenvolupament afectiu i educatiu dels nens i nenes amb càncer i les seves famílies sigui el més adequat a les seves especials circumstàncies i en general qualsevol actuació tendent a millorar la seva qualitat de vida.
  • Contribuir al millorament de l'estat dels nens i nenes amb càncer i dels seus familiars, tant mèdic, com psicològic, assistencial, etc.
  • Col·laborar al millor coneixement d'aquestes malalties i els seus tractaments.

   

  Més informació
 • Catalunya Contra el Càncer de Girona (AECC)

  Catalunya Contra el Càncer de Girona (AECC)

  Girona (Girona) · Càncer

  Objectius

  • Informar i conscienciar: A la població sobre la malaltia, així com les mesures per a prevenir-la. Aquesta acció es concreta en campanyes de prevenció, xerrades informatives, etc.
  • Donar suport i acompanyar: A totes les persones i famílies afectades pel càncer. Aquesta tasca es concreta en suport psicològic, suport del voluntariat i acompanyament general de les famílies.
  • Investigar i recolzar: La investigació que ens ajudi a avançar en la curació del càncer i la millora de qualitat de vida dels afectats. L'entitat atorga un 18% dels seus ingressos a finançar projectes d'investigació oncològics. També compta amb l'Observatori del Càncer (Fundació científica) que realitza nombrosos estudis socials directament lligats amb l'oncologia.
  Més informació
 • Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia

  Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia

  Barcelona (Barcelona) · Càncer

  Objectius

  • Millorar la qualitat de vida dels nens i joves malalts de càncer, adequant l'entorn hospitalari a les seves necessitats, portant a terme millores en espais i equipaments hospitalaris, organitzant activitats dirigides a motivar, estimular i crear noves il·lusions en els nens, i facilitant espais de joc i entreteniment.

  • Oferir suport psicosocial a les famílies de nens i joves en tractament oncològic, amb ajudes econòmiques, socials  i d'acompanyament global al nen, al jove i la seva família, així com allotjament en pisos d'acollida per a famílies desplaçades que ho necessitin.

  • Sensibilitzar la societat sobre les problemàtiques associades a la malaltia oncològica en els nens, adolescents i joves.

  • Potenciar la investigació i la formació al camp de l'Oncologia i l’Hematologia Pediàtrica.

  Més informació
 • Fundació Privada Oncolliga Girona

  Fundació Privada Oncolliga Girona

  Girona (Girona) · Càncer

  Objectius

  • Ajudar els malalts de càncer i les seves famílies.
  • Millorar la qualitat de vida dels malalts oncològics.
  • Informar i sensibilitzar la població sobre diversos aspectes relacionats amb la malaltia.
  • Oferir amb total independència un tracte humà, pròxim i ràpid en les nostres actuacions.
  Més informació
 • Fundació Roses Contra el Càncer

  Fundació Roses Contra el Càncer

  Roses (Girona) · Càncer

  Objectius

  • Donar suport psicosocial als malalts de càncer de la població de Roses i voltants, així com als familiars d’aquests.
  • Conscienciar i sensibilitzar als habitants de Roses sobre les conseqüències d’aquesta malaltia mitjançant l’organització de diferents actes socials.
  • Despertar l’esperit solidari dels habitants de Roses respecte a aquesta malaltia, o bé com a voluntaris o bé com a col·laboradors.
  Més informació
 • Associació Catalana d'Afectats de Cistitis Intersticial (ACACI)

  Associació Catalana d'Afectats de Cistitis Intersticial (ACACI)

  Hospitalet De Llobregat,l' (Barcelona) · Cistitis Intersticial

  Objectius

  • Difondre la malaltia a través de tríptics, cartells i mitjans de comunicació.
  • Aconseguir que tots els afectats d'aquesta malaltia la coneguin i puguin associar-se i parlar amb persones amb la mateixa patologia.
  • Treballar perquè les institucions es conscienciïn de la importància de crear centres de referència amb professionals especialitzats.
  Més informació
 • Associació Catalana de la Malaltia De Huntington (ACMAH)

  Associació Catalana de la Malaltia De Huntington (ACMAH)

  Barcelona (Barcelona) · Corea de Huntington

  Objectius

  • Millorar la qualitat de vida dels malalts de Huntington i els seus cuidadors i perllongar la seva autonomia i independència.
  Més informació
 • Associació d'Afectats per cremades, familiars i amics (KREAMICS)

  Associació d'Afectats per cremades, familiars i amics (KREAMICS)

  Barcelona (Barcelona) · Cremats

  Objectius

  • Ajudar mútuament en aspectes no sanitaris, entre afectats, els seus familiars i amics.
  • Ajudar a la reinserció dels afectats a la vida ordinària.
  • Ensenyar la prevenció dels accidents.
  • Trobar referents a noves tecnologies pel tractament de cremades.
  • Intercanviar informació entre els afectats.
  • Vetllar per assolir una millora en la qualitat de vida.
  Més informació
 • Vida Projecte Social

  Vida Projecte Social

  Lloret De Mar (Girona) · Cuidadors Pal.liatius i Dol

  Objectius

  • Apropar les eines del benestar personal (físic, psicològic, emocional-relacional, cognitiu i l’existencial)la població en general.
  • Assessorar i oferir atenció psicològica a persones en situació de patiment que es troben en contextos socials desfavorits.
  • Acompanyar i donar suport emocional a persones en risc d’exclusió social.
  • Promoure la recerca en l'àmbit del desenvolupament bio-psico-social de l'ésser humà.
  • Realitzar activitats de formació de caràcter puntual i/o permanent, relatives al benestar personal i la qualitat de vida; adreçades a col·lectius professionals sanitaris, a professionals de l’ensenyament públic i privat, a professorat no universitari, al funcionariat i l’administració pública, a professionals salutogènics, professionals de la relació d’ajuda i al públic en general.
  • Promoure l'ampliació i  la difusió de les ciències i les tècniques relacionades amb la salut.
  Més informació
 • ARANS, (Associació Reeducació Auditiva Nens/es Sords/es), CENTRE DE REEDUCACIÓ AUDITIVA I LOGOPÈDICA

  ARANS, (Associació Reeducació Auditiva Nens/es Sords/es), CENTRE DE REEDUCACIÓ AUDITIVA I LOGOPÈDICA

  Manresa (Barcelona) · Dèficits Auditius

  Objectius

  • Despertar la consciència pública sobre el problema dels deficients auditius, en els aspectes familiars i socials.
  • Promoure i difondre les modernes tècniques de reeducació auditiva i logopèdica, de persones amb dificultats d’audició i/o llenguatge.
  • Realitzar campanyes a favor de la dignificació social del deficient auditiu utilitzant tots els mitjans possibles de divulgació.
  • Assessorar, orientar i ajudar convenientment totes aquelles famílies que es troben involucrades en el problema.
  • Atendre la iniciació i la formació del sord i procurar la seva incorporació al món del treball, per això es demana la col·laboració d’estaments, entitats i empreses, tant públiques com privades, que puguin oferir un lloc de treball adequat.
  • Establir relacions amb associacions anàlogues que hi ha al nostre país i/o a l’estranger, les finalitats de les quals siguin com les del nostre centre.
  Més informació
 • Associació Gironina de Sords (AGS)

  Associació Gironina de Sords (AGS)

  Girona (Girona) · Dèficits Auditius

  Objectius

  • Promoure activitats culturals i lúdiques per facilitar la trobada i intercanvi entre les persones sordes i oients. Lluitar per la supressió de les barreres de comunicació.
  • Conscienciar les entitats públiques i privades de la necessitat de l'ús d'intèrprets per aconseguir la igualtat de les persones sordes a l'accés a la informació.
  • Millorar la qualitat de vida de les persones sordes amb la utilització d'intèrprets de llengua de signes.
  • Treballar per la integració social i inserció laboral de les persones sordes.
  Més informació
 • Associació de Diabètics de Catalunya (ADC)

  Associació de Diabètics de Catalunya (ADC)

  Girona (Girona) · Diabetis

  Objectius

  • Informar a les persones amb diabetis, als seus familiars i al seu entorn social.
  • Formar-los perquè puguin portar la seva vida amb total normalitat completant la informació i la formació facilitades pels professionals sanitaris.
  • Ajudar a les persones que es vegin limitades per la seva diabetis.
  • Defensar les persones de tota discriminació, individual o col·lectiva.
  • Vetllar per potenciar la investigació científica, la qualitat de l'assistència sanitària pública i la sensibilització de tota la societat sobre la problemàtica específica que afecta les persones que conviuen amb la diabetis.
  Més informació
 • Associació MIFAS

  Associació MIFAS

  Girona (Girona) · Discapacitat física

  Objectius

  • Realitzar aquelles tasques que possibiliten un millor coneixement i estudi de la problemàtica laboral, econòmica, social i humana dels minusvàlids físics.
  • Atendre les necessitats i aspiracions dels minusvàlids físics dins de les pròpies possibilitats de l'Associació.
  • Recaptar els ajuts públics i privats necessaris per la consecució dels fins socials.
  • Plantejar davant dels organismes competents les mesures i mitjans necessaris i convenients per la realització de les necessitats de l'Associació.
  • Fomentar i practicar activitat esportiva.
  Més informació
 • Federació Catalana d'Esports de Persones amb Discapacitat Física (FCDEF)

  Federació Catalana d'Esports de Persones amb Discapacitat Física (FCDEF)

  Salt (Girona) · Discapacitat física

  Objectius

  • Promoció de l'esport adaptat per a persones amb disminució física a la província de Girona.
  • Organització de jornades de Lliga Catalana dels diferents esports adaptats de la federació a Girona.
  • Organització de Campionats de Catalunya. Provincials, Opens, etc. a Girona.
  • Manutenció dels esports que ja es duen a terme a Girona i l'obertura de més modalitats d'esports adaptats que té la Federació.
  Més informació